Bojan Pajtić ponovo predsednik Izvršnog veća Vojvodine

16 Jul 2008

Dosadašnji predsednik Izvršnog ve?a Vojvodine Bojan Pajti? izabran je ve?eras ponovo na tu funkciju, pošto je za n…

Izvršno ve?e VojvodineDosadašnji predsednik Izvršnog ve?a Vojvodine Bojan Pajti? izabran je ve?eras ponovo na tu funkciju, pošto je za njega glasalo 86 od ukupno 120 poslanika u Skupštini Vojvodine.
Pajti? koji je i potpredsednik Demokratske stranke, rekao je u ekspozeu da je zadovoljan dosadašnjim radom Izvršnog ve?a i ocenio da su taj rad podržali i gra?ani na izborima.
On je najavio ja?anje vojvo?anske privrede i poljoprivrede, otvaranje novih radnih mesta i zapošljavanje gra?ana, pove?anje kapitalnih ulaganja i efikasnu i svima dostupnu zdravstvenu zaštitu u Vojvodini.
Prema njegovim re?ima, nova pokrajinska vlada u?vrsti?e položaj Vojvodine, unapredi?e njenu autonomiju, raspolaga?e svojim novcem i imovinom, radi?e na razvoju lokalne samouprave i na stvaranju Vojvodine kao razvijene evropske regije.
Pokrajinski poslanici nastavili su rad raspravom o Pajti?evom ekspozeu, kao i o njegovom predlogu novog saziva Izvršnog ve?a Vojvodine koje ?e imati 17 sekretarijata.
Po tom predlogu, potpredsednik i pokrajinski sekretar za informisanje bi?e Ana Tomanova Makanova (DS), dok ?e potpredsednik i pokrajinski sekretar za privredu biti Ištvan Pastor (SVM).
Potpredsednik i pokrajinski sekretar za lokalnu samoupravu u pokrajinskoj vladi bi?e Jan Sabo (G17 plus), dok ?e potpredsedni?ku funkciju obavljati i Dušan Jakovljev (LSV).
Sekretar za poljoprivredu bi?e Danijel Petrovi? (LSV), za obrazovanje Zoltan Jegeš (SVM), za kulturu Milorad ?uri? (DS), za zdravstvo Atila ?engeri (DS), za finansije Jovica ?uki? i dok ?e sektor uprave, propisa i nacionalnih manjina voditi Tamaš Korhec (SVM).
Novi vojvo?anski sekretar za regionalnu i me?unarodnu saradnju bi?e Jadranka Beljan – Balaban (G17 plus), za demografiju i brigu o porodici Novka Moji? (DS), za arhitekturu Dušanka Srema?ki (DS), za nauku i tehnološki razvoj Dragoslav Petrovi? i za energetiku i mineralne sirovine Radoslav Strikovi? (SPS).
Sekretar za sport i omladinu bi?e Modest Duli? (DS), za rad i zapošljavanje Miroslav Vasin i za zaštitu životne sredine Slobodan Puzovi? (DS).
Ranije danas, pokrajinski poslanici izabrali su Šandora Egerešija (SVM) za novog predsednika vojvo?anskog parlamenta, kao i Branislavu Beli? (SPS-PUPS), Maju Sedlarevi? (LSV), Igora Mirovi?a (SRS), Martina Zloha (DS), Sinišu Lazi?a (DS) i Branimira Mitrovi?a (G17 plus) na potpredsedni?ke funkcije.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!