BOJAN KOSTREŠ: Trojni pakt neće osvojiti Vojvodinu

02 May 2008

Neke od stranaka, kao što su recimo SRS i njihovi partneri, zalažu se za ja?anje lokalne samouprave, dok bi Vojvodinu…

bojan-kostres3_139.jpgNeke od stranaka, kao što su recimo SRS i njihovi partneri, zalažu se za ja?anje lokalne samouprave, dok bi Vojvodinu i njenu autonomiju minimizirali, možda je i ukinuli. Koliko bi dolazak takvih partija na vlast ugrozio dosadašnje rezultate u evropskim integracijama?
– Potpuno sam siguran u to da SRS nema nikakve šanse da do?e na vlast u Vojvodini, ?ak ni u trojnom paktu Šešelj-Koštunica-Ili?. Ali ako bi hipoteti?ki govorili o dolasku ove grupacije na vlast u Vojvodini, to bi sasvim sigurno zna?ilo raskid odnosa sa svim dosadašnjim partnerima ili bar velikom ve?inom, iz prostog razloga što je njihova politika takva da za rezultat ima – izolaciju. Sa druge strane, neodmerene izjave koje su oni davali do sada navodi na razmišljanje da ?e ovaj trojni pakt Vojvodinu i Srbiju dovesti u izolaciju, jer takva grupacija prirodno okruženje ima samo u situaciji koju smo imali tokom devedesetih godina – u izolaciji, nestašicama, hiperinflaciji… Podsetio bih da je samo zahvaljuju?i rezultatima u Vojvodini rezultat predsedni?kih izbora bio ovakav kakav jeste, pa prema tome ja ne verujem da ?e oni do?i na vlast. Ali ako bi se to dogodilo, to bi sasvim sigurno dovelo do rušenja mostova. Radikali ?ak Vojvodinu i ne priznaju kao neki regionalni subjektivitet, a da bi mogli da ostvaruju regionalnu saradnju, moraju da prihvate važnost regiona i njihov zna?aj.
* Šta bi eventualna pobeda radikala zna?ila za budu?u saradnju Vojvodine sa tim regionima?
– Vojvodina je ?lanica Skupštine evropskih regija i mnogih drugih organizacija i ne znam da li bi baš bila izba?ena iz tih asocijacija, ali bi sasvim sigurno uticaj Vojvodine bio zna?ajno umanjen. Može se povu?i analogija sa Novim Sadom sa kojim je smanjena me?unarodna saradnja, nakon dolaska radikala na vlast. Pretpostavljam da bi projekti koje sada sprovodimo, ali i oni koji tek treba da se pokrenu, sasvim sigurno bili stavljeni ad akta dok se ne bi stvorili politi?ki uslovi za njihovo normalno funkcionisanje.

(www.magazinvojvodina.com)

Podelite ovu stranicu!