BOJAN KOSTREŠ: Bez imovine i prihoda Vojvodina blokirana

17 Mar 2011

Tražićemo da Vojvodina bude obeštećena zbog poklanjanja NIS-a Rusima, ali i da se Pokrajini vrati železnica, pošta, telekom, putevi, elektroprivreda i druga oteta imovina

Zamenik predsednika Lige socijaldemokrata Vojvodine i republi?ki poslanik Bojan Kostreš ocenio je da je funkcionisanje pokrajine trenutno blokirano, jer još uvek nije rešeno pitanje finansiranja nadležnosti njene administracije, niti je Vojvodini vra?ena imovina. U intervjuu za portal Autonomija.info, Kostreš je kazao da su zbog toga iz LSV-a zatražili sastanak s premijerom Srbije Mirkom Cvetkovi?em, do kojeg ?e do?i za nekoliko dana.
– Glavni odbor LSV je još krajem februara doneo odluku da se pokrene pitanje imovine i izvornih prihoda APV, zato što donošenje ovih zakona ne samo da je ustavna obaveza republi?kog parlamenta, ve? i zbog toga što su oni veoma važni i za evropske integracije Srbije. A neophodni su i za dalje  funkcionisanje Pokrajine, koje je u ovom trenutku blokirano, jer su joj formalno prenete nadležnosti, ali nije rešeno pitanje imovine i prihoda. Pošto je okon?ana rekonstrukcija Vlade, o?ekujem da ?emo u toku slede?e nedelje imati sastanak s premijerom Mirkom Cvetkovi?em tim povodom. Od premijera ?emo tražiti da se pod hitno pokrene proces donošenja ovih zakona. Tako?e, predo?i?emo mu i stavove Lige o tome šta je to vojvo?anska imovina. Traži?emo da se Vojvodini i formalno vrati sve ono ?ime danas upravljaju Vlada APV i pokrajinska javna preduze?a, ali i ona imovina koja Pokrajini oduzeta za vreme Miloševi?evog režima, po?etkom 90-ih godina. Tada je, na primer, spajanjem Naftagasa, koji je ?inio 95 odsto imovine, i Jugopetrola, sa pet odsto imovine, napravljena Naftna industrija Srbija.

Ali, re? je o kompaniji koja je u me?uvremenu privatizovana?
– Traži?emo da Vojvodina bude obešte?ena zbog poklanjanja naftne industrije Rusima. Ali i to da se Pokrajini vrati železnica, pošta, telekom, putevi, elektroprivreda i sva imovina kojom je vojvo?anska administracija upravljala pre pu?a 1988. godine. Vide?emo kako ?e to premijer prihvatiti, na osnovu ?ega ?emo donositi odluke o daljim potezima Lige. Ipak, verujem da ?emo imati plodonosne razgovore s premijerom i da ?e on biti maksimalno kooperativan, te da ?emo uspeti vrlo brzo da postavimo osnove koje ?e ova pitanja pokrenuti s mrtve ta?ke.

Zašto mislite da ?e u Beogradu biti politi?ke volje da ova pitanja, koja se godinama ne rešavaju, sad biti stavljena na dnevni red?
– Nerealno je o?ekivati da se nešto što nije ura?eno godinama sad završi za dve nedelje. Ali, mora da se definiše neki rok, kao i na?in na koji ?e se ove odluke doneti, kako bi se rešavale korak po korak.

Iz LSV je najavljeno da ?e u paketu biti ponovo pokrenuta i inicijativa za formiranje vojvo?anske policije?
– Ideju o formiranju vojvo?anske policijske uprave Liga zagovara još od 2000. godine. Naime, 2003. godine ura?en je nacrt zakona u Ministarstvu unutrašnjih poslova koji je predvi?ao formiranje takve uprave za Pokrajinu, kao i upravu policije Beograda, uz otvorenu mogu?nost formiranja drugih uprava na teritoriji Srbije po potrebi. Me?utim, onda je došlo do atentata na premijera Zorana ?in?i?a i do smene vlasti. Tako da je u vreme mandata prve vlade Vojislava Koštunice, tadašnji ministar unutrašnjih poslova Dragan Jo?i? taj nacrt zakona uputio parlamentu, ali modifikovan. Naime, ukinuta je odredba o vojvo?anskoj policijskoj upravi, ali je ostavljena mogu?nost  da Vlada Srbije, na predlog resornog ministra, može da formira takvu upravu. I mi se sad samo pozivamo na taj deo zakona. Smatramo da je to neophodno zbog specifi?nosti Vojvodine, njene multieti?nosti i multijezi?nosti. Sa druge strane, smatramo da bi takvom organizacionom transformacijom policije bila pove?ana njena efikasnost na teritoriji APV.

Savez vojvo?anskih Ma?ara vam ipak zamera da nema podršku poslanika LSV u republi?kom parlamentu u borbi za ineterese Vojvodine, per svega kad je re? o definisanju pokrajinskog budžeta?
– Treba iskreno kazati da SVM nikad nije inicirao sastanak  sa našim poslanicima u parlamentu o bilo kojoj temi. I nikad nije predložio neku formulu po kojoj bi mi kao vojvo?anski poslanici mogli da funckionišemo i donosimo zajedni?ke odluke o tome šta je interes gra?ana APV i kako ga zastupati. Kada govorimo o budžetu, SVM  i LSV su za 2008. i 2009. godinu u dogovoru s premijerom pronašli rešenje. Isto rešenje SVM 2010. godine nije prihvatio, da bi 2011. godine ponovo glasali za budžet. Tu je, ?ini se, dosta nejasno postavljen stav Saveza vojvo?anskih Ma?ara o tome šta je njihov zahtev i šta su spremni da urade da bi ga realizovali. Sa druge strane, LSV nije spreman da ruši Vladu Srbije i da izaziva politi?ku nestabilnost u zemlji. Mi, za razliku od SVM-a, nemamo potencijal da pravimo koaliciju sa Srpskom naprednom strankom.

Zbog ?ega ste uvereni u takav koalicioni potencijal SVM-a?
– Samo ?u podsetiti na izjave koje su i jedni i drugi davali pre godinu dana, kad je postojala odre?ena komunikacija izme?u te dve stranke. Nadam se da je SVM u me?uvremenu odustao od te ideje. U svakom slu?aju, važno je da se inicira dogovor me?u našim  poslanicima kako bi se zaštitio interes Vojvodine. Ako uspemo da se dogovorimo, to bi bila velika stvar za o?uvanje autnomije Vojvodine. Ali, da bi do toga došlo, neko mora da iznese konkretan predlog.

Da li ?e LSV izneti takav predlog povodom pitanja imovine i prihoda APV?
– Mi poštujemo red, kao i u slu?aju usvajanja Statuta i zakona o nadležnostima Vojvodine. Tek kad se odustalo od Novog Sada kao glavnog grada, VANU, razvojne banke, kancelarije u Briselu…, mi smo sa premijerom rešili ova pitanja. Tako i sad pokušavamo da postignemo sli?an rezultat kad je re? o imovini i prihodima APV. Ako ne dobijemo podršku premijera za to, onda ?emo se obratiti koalicionim partnerima, ali i svim poslanicima iz Vojvodine u Skupštini Srbije. Ali, moramo i?i korak po korak.

Svetlana Ratkov

Podelite ovu stranicu!