BODO VEBER: Politika Nemačke prema Balkanu neće se menjati

25 Sep 2013

"U zadnjem mandatu glavnu reč oko vanjske politike kao nikad u nemačkoj istoriji, vodio je kabinet kancelarke a ne Ministarstvo spoljnih poslova"

Politi?ki analiti?ar iz berlinskog Saveta za politiku demokratizacije Bodo Veber kaže za RSE da su rezultati parlamentarnih izbora u Nema?koj, koji su održani u nedelju, pokazali generalno raspoloženje gra?ana Nema?ke koje se moglo is?itati i u istraživanjima javnog mnjenja:

“Oko 74 posto gra?ana misli da je ekonomski dobro, pre ?etiri godine to je reklo samo 19 posto. Na drugoj strani, gra?ani su bili nezadovoljni koalicijom i sasvim je logi?na pobeda kancelarke kao li?nosti i ispadanje liberala iz parlamenta”

RSE: Koliko ?e ovaj rezultat dati vetar u le?a Angeli Merkel, kad je u pitanju unutrašnja i spoljna politika?

Veber: Treba sa?ekati da se vidi kako ?e se ovaj rezultat pretvoriti u koalicijsku opciju. Ako u?u Zeleni u koaliciju, što je manje verovatno, ili ako do?e do velike koalicije sa socijaldemokratama, Angela Merkel ?e voditi glavnu re? i na unutrašnjem i na spoljnom planu. Vrlo je teško prognozirati kakva ?e biti politika Angele Merkel u novom mandatu, jer se pokazalo u prošlom mandatu da je uglavnom vodila pragmati?nu politiku, više je upravljala krizom nego što je implementirala neke politi?ke vizije i strategije. To se odnosi i na budu?i odnos prema dužni?koj krizi unutar EU koja uopšte nije bila prisutna kao tema kod glavnih stranaka u kampanji. Tu smo ostali uskra?eni za najavu budu?e politike. To ?emo morati ?ekati.

RSE: Ona sino? nije želela da govori o novim koalicijama rekavši da je još uvek rano za to i da ?eka kompletne rezultate. Da li se na osnovu preliminarnih rezultata može imati nagoveštaj u kom pravcu ?e to i?i?

Veber: Ja sam ve? rekao da manje o?ekujem da ?e do?i do koalicije CDU sa Zelenima, iz razloga što su imali jako loš rezultat, tako da je malo verovatna ta kombinacija. S druge strane, CDU / CSU tako ne bi imali ve?inu u drugom domu, Domu pokrajina. O?ekujem da ?e do?i do velike koalicije, ali pošto je protivkandidat Angele Merkel, Per Štajnbrik rekao da ne?e u?estvovati u toj koaliciji, verovatno ?emo ?ekati nekoliko nedelja dok se oni dogovore.

RSE: Šta Srbija može da o?ekuje? Znamo da je stav Angele Merkel i njene partije bio poprili?no tvrd kad su u pitanju zahtevi oko evrointegracije Srbije i normalizacije odnosa sa Kosovom.

Veber: Mislim da se i bez saznanja koja ?e koalicija do?i na vlast, može proceniti da se ništa ne?e menjati u politici prema Balkanu, posebno u politici prema Srbiji, iz razloga što je u zadnjem mandatu glavnu re? oko vanjske politike kao nikad u nema?koj istoriji, vodio kabinet kancelarke a ne Ministarstvo spoljnih poslova. O?ekujem da ?e se ta politika nastaviti.

(Ljudmila Cvetkovi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!