Bitka za lignit i za struju u Deliblatskom ritu?

17 Jan 2012

U Deliblatskom ritu moglo bi da se proizvede 60 odsto struje za potrebe Vojvodine. Tender za prodaju rudnika u Kovinu je produžen bez zvaničnog obrazloženja

 Da li se u Deliblatskom ritu vodi bitka za lignit ili za struju, ostaje da se vidi , a ono što je za sada sigurno je ?injenica da je produžen tender za prodaju rudnika u Kovinu.

Agencija za privatizaciju , naime, produžila je ju?e rok za dostavljanje ponuda za kupovinu rudnika za podvodnu eksploataciju uglja “Rudnik Kovin” do 29. februara. Kako se navodi u pozivu, uslov je da budu?i kupac obezbedi minimalnu investiciju od 2,5 miliona evra u naredne tri godine od momenta preuzimanja i minimalni socijalni program. Predvi?ena je i minimalna cena za kapital rudnika koji se nalazi u Deliblatskom ritu od 3,37 miliona evra. Vlasnik ?e biti u obavezi da uplati 346.700 evra za infrastrukturno opremanje lokacije za eksploataciju i koriš?enje infrastrukturnih objekata i da otkupi sve zalihe gotovih proizvoda koje nisu optere?ene zalogom. Na tenderu mogu da u?estvuju preduze?a ?ija je delatnost eksploatacija uglja i drugih ruda ili proizvodnja robe od ostalih nemetalnih minerala, pod uslovom da su u 2010. imale prihod od 10 miliona evra ili poslovnu imovinu vrednu 50 miliona evra. Privredno društvo “Rudnik Kovin” A.D. u restrukturiranju bavi se podvodnom eksploatacijom uglja, separisanjem i prodajom uglja.

Rudnik Kovin, da podsetimo, nalazi se osam kilometara južno od sela Gaj, neposredno pored naselja Malo Bavanište. Istražni radovi na prostoru rudnika zapo?eti su 1976., a iskop uglja je otpo?eo 1995. godine. Ugalj se vadi sa dna jezera koje je povezano sa Dunavom. Ugalj koji se vadi je klase lignit i namenjen je za široku industrijsku potrošnju.

Ina?e treba podsetiti i da je u decembru, kada je tender raspisan zamenik predsednika Lige socijaldemokrata Vojvodine Bojan Kostreš izjavio je da rudnik „Kovin„, koji je od sada u procesu privatizacije, zapravo treba da bude vra?en u vlasništvo AP Vojvodine. Kostreš je podsetio i na to da se na osnovu dogovora, Vlada Srbije obavezala na to da u roku od šest meseci od stupanja na snagu Zakona o javnoj svojini donese uredbu kojom ?e se precizirati da se Vojvodini, sem vlasništva nad rudnikom „Kovin„, prenese i imovina Novosadskog sajma, Vojvo?anske akademije nauka i umetnosti, Radio-televizije Vojvodine, DP „Gas„, Petrovardinska tvr?ava, te odre?eni legati. Me?utim, od tada to jest od 22. decembra, nikakve reakcije iz Vlade Srbije nije bilo, a ju?e je stigao i produžetak tendera za prodaju firme. Zašto je rok produžen zvani?no nije saopšteno, a nezvani?no se može ?uti da je dato dodatno vreme zainteresovanim kupcima, kojih navodno ima, da još jednom procene situaciju u kompaniji.

Pethodnih nedelja se spekulisalo da je jedan od zainteresovanih kupaca i novasdka kompanija MK komerc Miodraga Kosti?a, ali ove informacije nisu ni povr?ene ni demantovane. Ono što je tako?e, interesantno a može da ima veze sa rudnikom to je svako i pri?a i planovi da bi u blizini Kovina izgradi i termoelektrana snage 600 megavata, koja bi podmirivala tre?inu potreba Vojvodine u elektri?noj energiji . Istraživanja su pokazala da na tom podru?ju postoji dovoljno zaliha uglja za ekpslopataciju u narednih 35 godina, što investiciju ?ini isplativom.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!