Biserko: Samo ujedinjena demokratska opozicija može ostvariti rezultat na izborima

30 Jan 2016

Poslednjih 20 godina nije bilo nikakvih ideoloških razlika među strankama na srpskoj političkoj sceni

Predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko izjavila je da ?e Srbija biti desni?arska država da “konzervativne i antimoderne stranke poput DSS i Dveri uživaju podršku SPC, SANU, imaju veliki uticaj na Univerzitetu i iako se Vu?i? opredelio za evropsku opciju, obra?unava se sa evropskim blokom, u prvom redu sa DS.

Poslednjih 20 godina nije bilo nikakvih ideoloških razlika me?u strankama na srpskoj politi?koj sceni, jer su sve partije bile nacionalisti?ke i podržavale su nacionalni program Slobodana Miloševi?a. One su se razlikovale samo po ?lanstvu.

SPS je nasledio ?lanstvo iz socijalisti?ke Jugoslavije sa dosta širokim društvenim spektrom od radnika, seljaka, do intelektualaca.

Demokrate su uglavnom dobile podršku srednje klase, a radikali i SPO su dobili ?etni?ku Srbiju.

Sve dosadašnje vlade posle 2000. deklarativno su proevropske i uglavnom su pratile koncept EU sa manje ili više uspeha, ocenila je predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserkom u intervjuu listu Danas.

To je odgovor Biserko na pitanje kako komentariše navode da izme?u takozvanog demokratskog bloka i SNS, odnosno SPS, nema više ideoloških razlika, odnosno da li su demokrate ostale bez sopstvene politike.

Na pitanje koliko su naprednjaci i socijalisti istinski proevropsko orijentisani i kako ocenjuje navode da aktuelna koalicija ?ak vodi više proevropsku politiku od prethodne vlasti DS Borisa Tadi?a, Biserko je rekla da se ne bi složila sa takvom postavkom.

“Ne bih se složila sa tom tvrdnjom. Oni su možda bili spori, ali ipak su doveli Srbiju do jednog nivoa koji je omogu?io sadašnjoj koaliciji da potpiše Briselski sporazum.

Podse?anja radi, prethodna vlada je završila saradnju sa Haškim tribunalom. Ne treba zaboraviti da je upravo sadašnja koalicija bila protiv te saradnje i da je na sve mogu?e na?ine opstruirala”, upozorila je ona.

To ne zna?i, kako je rekla, da ni DS nije imala kolebanja u vezi sa tom saradnjom.

Smatram da ovde nijedna stranka nema jasan koncept ili ako ho?ete politiku. Pre svega, zato što nije napravljen ratni bilans. Zbog te ?injenice Srbija nije uspela da izvede uspešnu tranziciju i transformaciju društva koji bi obezbedili razvoj. Ratni ciljevi još su na dnevnom redu”, upozorila je Biserko.

Povodom ocena da, s obzirom na to ideološko mešanje, istinsku opoziciju pretpostavljaju desni?arske, nacionalisti?ke odnosno proruske stranke, poput Dveri i DSS, ali i SRS, Biserko je naglasila da ogromnu podršku koju ta opcija uživa u obrazovnim institucijama i crkvi.

“Te stranke su konzervativne, patrijarhalne, antimoderne i uživaju podršku SPC, SANU, imaju veliki uticaj na Univerzitetu. One se zalažu za svetosavski identitet srpskog naroda, kao oslonac na kome ‘po?ivaju sve pobede i nada za oporavak Srbije’, istakla je ona.

Ona je ukazala da se oni opiru reformi države i društva pod izgovorom da to uništava srpski identitet. Oslanjaju se na Rusiju i zagovaraju priklju?enje Srbije Evroaziji, što je koncept bez strategije i programa. U suštini to opredeljenje zasniva se na ogromnoj frustraciji koja nije zanemarljiva kada je re? o mobilizaciji gra?ana. Može se re?i da njihove nazore deli i SNS, ali da su DSS i Dveri intelektualno nadmo?nije”, ocenila je Biserko.

Upitana kakve su šanse da Srbija postane u budu?nosti desni?arska država, poput ve?ine država isto?nog bloka, Biserko je ocenila da je taj put izvestan.

“Mislim da ?e Srbija neumitno i?i u tom pravcu jer nema potencijala za drugo. Osim toga, DS, koja bi eventualno mogla da artikuliše moderniji program sa osloncem na EU, ne pokazuje znakove konsolidacije. Sve te frakcije DS nemaju šanse da pre?u cenzus. Samo ujedinjena i demokratska opozicija može ostvariti nekakav zna?ajniji rezultat na slede?im izborima, rekla je Biserko.

Kako je istakla, iako se Vu?i? opredelio za evropsku opciju, indikativno je da se on obra?unava sa evropskim blokom, u prvom redu sa DS, a onda i delom civilnog sektora koji zagovara evropske vrednosti.

Povodom kampanje koja preporu?uje Putinov model kada je re? o organizacijama koje su finansiraju iz vana, Biserko ocenjuje da se “pri tom zaboravlja da Srbija ne bi preživela kao država bez finansijske podrške sa Zapada”.

(FoNet)

Podelite ovu stranicu!