BIRODI: Regularnost izbora dovedena u pitanje, prekršena tri zakona

05 Apr 2017

"Neke televizije svojim izveštavanjem u kampanji stekle uslove da im se oduzme licenca"

Direktor programa u Birou za društvena istraživanja (BIRODI) Zoran Gavrilovi? izjavio je za televiziju N1 da je upitna regularnost izbornog procesa, kad je bilo kršenja tri zakona.

Gavrilovi? kaže da bi, što se ti?e kampanje, želeo svim akterima i delu javnosti da postavi pitanje – da li možemo da govorimo o regularnim izborima ako imamo kršenje tri zakona.

Prvi zakon jeste Zakon o izboru narodnih poslanika – koji predvi?a formiranje nadzornog odbora koje ?e ispred Skupštine da nadzire proces, kaže. Imamo Zakon o elektronskim komuinikacijama, u kom se kaže da REM svojim postupanjem garantuje ostvarivanje javnog interesa u medijima i svojim nepostupanjem je prekršen taj zakon i tre?i, u slu?aju Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, nabraja.

U 18 slu?ajeva je budu?i predsednik države prekršio Zakon o Agenciji, ?iji jedan od ?lanova zabranjuje javnim funkcionerima da javne skupove koriste za promociju stranke, dodao je Gavrilovi?, predstavljaju?i i rezulatate istraživanja koje je obavio BIRODI.

“Upitna je regularnost izbornog procesa, bar kada su u pitanju ova tri zakona”, kazao je.

Gavrilovi? navodi da smo imali disbalans u prikazu kandidata.

Kako navodi, pratili su i odnos izme?u budu?eg predsednika Aleksandra Vu?i? i drugih kandidata, kada su u pitanju informativne emisije. Navodi da je Vu?i?u “pripalo” 9 sati vremena u centralnim informativnim emisijama, i da je dobio dosta više nego drugi kandidati.

“Nastavi?emo, u saradnji sa novinarskim udruženjima i civilnim društvom da promovišemo ove naše nalaze, imali smo sastanke sa predstavnicima OEBS-a, prodiskutova?emo o tome sa akademskom zajednicom, sa advokatima – da vidimo ko je odgovoran u REM zašto nije bilo monitoringa i zašto nije ostvarena zakonska obaveza”, naveo je on.

Gavrilovi? kaže da su mu iz tog tela u jednoj emisiji tokom prošle godine rekli da imaju savršeni softver za pra?enje izborne kampanje i da ?e postavljati pitanje ko je u REM-u odgovoran što to telo nije radilo svoj posao.

“U razgovoru sa stru?njacima za oblast medija, s profesorima univerziteta, došli smo do saznanja da su neke televizije svojim izveštavanjem u kampanji stekle uslove da im se oduzme licenca” naveo je on.

Firektor BIRODI navodi da ?e ovaj monitoring iskoristiti kao da je REM radio i pokrenuti sve postupke.

“Mediji su javno dobro, ne možete imati demokratsko društvo bez slobodnih medija”, istakao je Gavrilovi?.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!