Bira se najgradonačelnik Vojvodine

31 Aug 2011

Civilno društvo bira najgradonačelnika Vojvodine

U saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za me?uregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Nezavisno društvo novinara Vojvodine po?elo je da sprovodi akciju “Izbor najgradona?elnika Vojvodine”, sa ciljem da se promovišu lokalni lideri koji su ostvarili najbolje rezultate i pokazali da imaju viziju, opredeljenost, strast i veštinu za razvoj svoje lokalne samouprave.

Nezavisno društvo novinara Vojvodine je u saradnji sa predstavnicima organizacija civilnog društva, državnih agencije i novinara izradio akcioni plan za dodelu ove nagrade, koji definiše merljive i proverljive kriterijume za izbor najboljeg gradona?elnika Vojvodine.

Akcioni plan sadrži i upitnik, koji je prosle?en na adrese svih predsednika opština i gradona?elnika Vojvodine.

Upitnik, na koji ?e predsednici opština i gradova odgovarati do 30. septembra, sadrži 57 pitanja iz 10 oblasti, kao što su pitanja vezana za lokalni budžet, za infrastrukturu, sprovo?enje javnih nabavki, investicije, zaštitu životne sredine i druge oblasti.

Komisija sastavljena od predstavnika organizacija civilnog društva i javnih li?nosti analizira?e odgovore koji budu pristigli i, kroz transparentan proces, odabrati pet kandidata za uži izbor, a potom i najgradona?elnika Vojvodine, kojem ?e nagrada biti sve?ano dodeljena do kraja godine.

Upitnik koji ?e ispunjavati gradona?elnici Vojvodine nalazi se OVDE.

(NDNV)

Podelite ovu stranicu!