Bilježnica Robija K.: Zašto ih nema?

13 Feb 2017

Tata će reć: „Gotovina je heroj, a ne film, jeben te glupu!“ Mama će tu uletit: „Snima se film o Gotovini, čitala san u novinama!“ Tata će reć: „Ti film se zove General!“

Jednom ?e u?iteljica Smilja nama u školi dat pisat kontrolni iz matuše. U?a ?e re?: „Zadala san van takve zadatke da ?e van proklju?at mozak! Unaprid se radujen pomoru!“ Onda ?e ona malo razgledat po razredu i pita?e: „A di su Robi i Dino?“ Rulja u razredu ?e slegnit sa ramenima i re?e: „Nema ih!“ U?a ?e pitat: „A zašto ih nema? Pa moraju pisat kontrolni iz matuše!“ Ekipa u razredu ?e vrtit sa glavušama i re?e: „Neamo blagog pojma zašto ih nema!“

Onda ?e u?iteljica Smilja nazvat moju mamu na mobitel. Ona ?e nju pitat: „Gospo?o, jel možda znate di van je sin?“ Moja mama ?e re?: „Triba bi bit u školi! Danas ima kontrolni iz matuše!“ U?a ?e re?: „E pa ja vas zoven iz škole! Al njega van ovde nema!“ Mama ?e pitat: „Kako to mislite, nema?“ U?a ?e re?: „Lipo mislin! Nema ni njega ni onog njegovog frenda Dina!“ Mama ?e re?: „Al nema ga ni doma!“ U?a Smilja ?e pitat: „Zašto ga nema ni doma ni u školi?“

Onda ?e moja mama nazvat na mobitel Dinovu mamu. Ona ?e nju pitat: „Jel možda moj Robi kod vas?“ Dinova mama ?e re?: „Nije! Ja san baš tila nazvat i pitat jel moj Dino kod vas! Maloprije me zvala ona debilka Smilja da mi kaže da ni Dino ni Robi nisu u školi!“ Mama ?e pitat: „Pa zašto ih nigdi nema?“ Dinova mama ?e re?: „Ne znan, al kad se ovi moj pojavi ?asna ri? ?u mu razbit pi?ku!“ Moja mama ?e re?: „Ja ?u mom odvalit glavu!“

Samo mene i Dina ne?e bit cili dan i no?. Sutra ujutro ?e kod nas doma u ku?i bit barba iz pandurije. Plus ?e tu bit i Dinovi mama i tata. Barba iz pandurije ?e pisat u notes i pita?e: „Zna?i, nemate pojma di su išli?“ Mama ?e re?: „Tribali su i? u školu! Imali su kontrolni iz matuše!“ Murac ?e re?: „Bogami se ni ja ne bi ubija i? na kontrolni iz matuše!“ Mama ?e pitat: „Zašto onda nisu ostali doma?“ Murac ?e re?: „Tu bi ih svi tirali da idu u školu na kontrolni! Mišn imposibl!“

Dinova mama ?e re?: „Gospe moja, samo da ih nije kogod oteja!“ Murac ?e re?: „Gospo?o, ko ?e i? otimat dicu od spliske sirotinje? Vi ne možete platit ni kavu, a kamoli otkupninu!“ Dinova mama ?e re?: „Možda ih je neko iša otet zato šta nema svoju dicu?“ Moj tata ?e re?: „Pa moga nan je javit, da spakujemo i štagod robe!“ Dinov tata ?e re?: „A baš, ka da bi ga mi išli ometat dok ih otima!“ Moja mama ?e pitat: „Al ako nisu oteti, zašto ih nema?“ Onda ?e moja sestra Damjana re?: „Zato šta su išli na snimanje!“

Onda ?e svi okrenit se prema njoj i pita?e: „Na kakvo snimanje?“ Onda ?e njima Damjanica re?: „Robi je reka da idu on i Dino prijavit se za statiste u filmu!“ Svi ?e nju pitat: „U kojem filmu?“ Damjana ?e re?: „Gotovina!“ Moj tata ?e re?: „Gotovina je heroj, a ne film, jeben te glupu!“ Samo mama ?e tu uletit: „A je, ?ovi?e, snima se film o Gotovini, ?itala san u novinama!“ Tata ?e re?: „Ti film se zove General!“ Onda ?e on okrenit se prema Damjanici i re?e joj: „Imaš ?etri godine u guzici i ne znaš osnovne stvari iz povjesti! Nemoj da te kogod ?uje!“

Dinov tata ?e pitat: „A di se to snima?“ Murac ?e re?: „U Kninu, di bi drugo!“ Moja mama ?e re?: „Aj bogu fala, mislila san da je negdi u Bosni…“ Murac ?e mamu pogledat kolja?ki. Dinov tata ?e pitat: „Kakvi je to film di uzimaju dicu za statiste i ne puste ih doma?“ Dinova mama ?e re?: „To triba pitat Vrdoljaka!“ Moj tata ?e pitat: „Ko je taj Vrdoljak?“ Murac ?e re?: „Režiser, a ne otmi?ar!“

Posli ?e moji i Dinovi roditelji do? sa murcem i murijskim kombijem u Knin. Tamo ?e njima isprid kombija uletit teta iz Produkcije i re?e im: „Ne možete dalje! Ovde se snima!“ Samo barba iz pandurije ?e njoj pokazat zna?ku i re?e joj: „Nemoj me zajebavat, gospo?o! Ja san iz Si-es-aja Split! Tražimo nestale osobe!“ Teta iz Produkcije ?e se nakeserit: „Onda ste na pravon mistu! Knin je ne nakr?en sa nestalim osobama!“

Onda ?e moja mama vidit jednog barbu u maskirnoj i cijukni?e: „Ajme, jestel to vi, gospodine Višnji?u?! Asti sveca, niko mi ne?e virovat da san vas vidila!“ Onda ?e barba u maskirnoj porumenkit po faci i po?eška?e se iza uva. Onda ?e Dinova mama cijuknit: „A jel ta?no, gospodine Višnji?u, da vi glumite generala Gotovinu?“ Barba u maskirnoj ?e zaklimat sa glavušom i re?e: „Ta?no je!“ Moja mama ?e se rascmoljit: „Aaasti mande šta je to famooozno! A jel možda mogu dobit autogram?“

Barba u maskirnoj ?e opet klimnit sa glavušom. Samo onda ?e njemu barba iz pandurije pokazat zna?ku. Tata ?e mami re?: „Sram te bilo! Dite ti je nestalo, a ti se nabacivaš glumcima ka zadnja šiparica!“ Mama ?e u sebi re?: „Pa ve?e su mi šanse bez diteta, glupsone!“ Onda ?e Dinov tata pitat barbu u maskirnoj: „A jel vi znate di su Robi i Dino?“ Barba u maskirnoj ?e se uko?enit i re?e: „Ja ništa ne znan! Ja ništa nisan vidija!“

Onda ?e teta iz Produkcije pitat: „Jesul to možda ona dva malca šta su se ju?e došli prijavit za statiste?“ Murac ?e re?: „Je, to su ti! Di su sad?“ Teta ?e re?: „Neam blage! Ju?e su tu statirali na snimanju i glumili Srbe, a danas ih nisan vidila!“ Onda ?e moja mama pitat: „Zašto bi naša dica glumila Srbe?“ Teta iz Produkcije ?e njoj re?: „Ne znan, gospo?o, nisan ih ja odgajala!“

Onda ?e uletit jedan fosilac i podvikni?e: „Dobro, o?el se ovde nešto radit il ?e se samo mitingovat, pizdamu strinina?! Nemamo sto dana za snimanje! Da je Bulaji? ima ovakvu nedisciplinu dok je snima Neretvu, došli bi ?etnici do Zagreba! Pa bi danas imali kurac, a ne nezavisnu Hrvacku!“ Onda ?e se on okrenit prema barbi u maskirnoj i re?e mu: „Gorane, sad tribaš snimit scenu di golin rukama ubijaš osan ?etnika, a ti šetkaš okolo i diliš autograme! Pa koji je to profesionalizam, jebaga dragi jarac!?“

Onda ?e murac fosilcu pokazat zna?ku i re?e mu: „Ja san iz Si-es-aja Split, šjor Vrdoljak! Tražimo dvojicu statista šta ih vodimo ka nestale osobe!“ Fosilac ?e njemu re?: „I šta se to mene ti?e?“ Murac ?e pitat: „Pa jel slu?ajno znate di su?“ Fosilac ?e re?: „Ovo je velika produkcija, ?ovi?e! Ovde je kiša isusova statista šta se vode ka nestale osobe!“

Onda ?e Dinova mama re?: „Al to su dva mala dje?aka, šjor Vrdoljak! Robi i Dino, možda ih se si?ate?“ Onda ?e fosilac tiltat sa o?ima: „Robi i Dino? Kako ih se ne bi si?a, jebate prasac! To su ro?eni talenti!“ Murac ?e pitat: „Pa di su?“ Fosilac ?e re?: „Ju?e su bili na snimanju! Bili su fenomenalni, to je ?udo kako dica glume! A danas ih nisan vidija!“ Moj tata ?e re?: „Sino? nisu došli doma! Di su onda nestali, u pizdu materinu?“ Fosilac ?e re?: „A neam pojma, ?ovi?e! Gorane, jel možda ti znaš di su?“ Barba u maskirnoj ?e raširit ruke i re?e: „Ja ništa ne znan! Ja ništa nisan vidija!“

Fosilac ?e podviknit: „Ljudi, nemojte se zajebavat! Ne?u da mi takvi talenti izostaju sa snimanja! To je zlo?in prema umjetnosti! Mala, aj hitno zovi glavnog snimatelja!“ Onda ?e teta iz Produkcije u roku munja otr?at uzbrdo. Onda ?e se ona za minut vratit sa barbom sa kamerom. Fosilac ?e njega pitat: „Jure, di su nestala ona dva mala punjetara?“ Barbi sa kamerom ?e uletit ?udilo: „Koja dva punjetara?“ Fosilac ?e re?: „Ona šta su glumili male Srbe!“ Barba sa kamerom ?e re?: „Neam blage! Zadnje šta san ih vidija je da su ju?e bili na traktoru!“

Fosilac ?e pitat: „Šta su radili na traktoru, koji kurac?“ Barba u maskirnoj ?e promrmorit: „Ja ništa ne znan! Ja ništa nisan vidija!“ Barba sa kamerom ?e re?: „Kako šta su radili na traktoru? Pa glumili su male Srbe, sami ste rekli!“ Fosilac ?e re?: „Dobro, jebaga irud, al valjda ste in dali dublere za te opasne scene?“ Barba sa kamerom ?e re?: „Pa tili smo, al oni su rekli da ne?e…“

Fosilac ?e dreknit: „Molin?! Šta san to ?uja? Jel to zna?i da su Robi i Dino usrid scene Oluje glumili Srbe bez dublera?!“ Tu ?e svi za?epit labrnje. Onda ?e uletit teška tišin?uga. Fosilac ?e ekipu streljat sa o?ima. ?u?e se samo poto?i? kako žubori. Plus ti?ice kako cvrku?u. Plus šuštanje gran?ica breze šta se ljuljuškaju na blagom povjetarcu. Fosilac ?e se okrenit prema našim roditeljima i re?e:

„I vi se sad ?udite zašto ih nema?!“

Robi K. (IIIa)

(Viktor Ivan?i?, Peš?anik)

Podelite ovu stranicu!