Bilježnica Robija K.: Uvod u lustraciju

24 Feb 2016

Dida je rekao: ‘Neću valjda pustit da lustriraju neke pizdunčiće, a mene ka velikog komunistu priskoče! Pošteno je da najeben kad san ka član partije sudjelova u najgorim komunističkim zločinima!’

Mama je rekla: ‘Jebate irud, ?a?u ?e mi lustrirat!’ Tata je rekao: ‘Molim?’ Mama je pokazala rukom prema novinama i rekla je: ‘Viš da donose zakon o lustraciji! Stoposto ?e mi ?aku lustrirat!’ Tata je pitao: ‘Šta to zna?i lustrirat? Da ?e ga zdekovat u zatvor?’ Mama je rekla: ‘Ne nužno! Ovde piše da ?e sve suradnike zlo?ima?kog komunisti?kog režima udaljit iz javnog života!’ Tata je rekao: ‘Šta onda? Posla?e ga na Šoltu da lovi ribu i uzgaja masline?’ Mama je zarežala: ‘Nije ovo za zajebavat se!’ Tata je rekao: ‘Pa ne zajebavan se, ženska glavo! Samo naglašavan koliko je stari komunjeros lukav! Niko mu ne može napravit ono šta ve? sam sebi nije u?inija!’

Onda je zazvonijo telefon i tata je išao se javit. To je bijo moj dida. Dida je kroz sluju tatu pitao: ‘Zete, jesi ti ?uja da ovi ludaši donose zakon o lustraciji?’ Tata je rekao: ‘Evo baš sad san sazna!’ Dida je rekao: ‘Sutra hitno dolazin u Split da se dobrovoljno prijavim da me lustriraju! Samo ne znan di ?u se javit!’ Tata je rekao: ‘A ne znan ni ja, jebiga!’ Dida je rekao: ‘Aj raspitaj se di je Glavni ustaški stan! Da ne lutan po dana po gradu!’ Tata je pitao: ‘Šta si tako zapeja, ?ovi?e božji? Moš bar sa?ekat da prvo donesu zakon!’ Dida je rekao: ‘Ne bi sad tija da oni lustriraju neke pizdun?i?e, a mene ka velikog komunistu prisko?e! Pošto san ja bija dušon i tilon uz partiju, red je da za svoje komunisti?ke zlo?ine pošteno najeben!’ Tata je rekao: ‘E znan, udalji?e te iz javnog života!’ Dida je rekao: ‘Ta?no! Posla?e me na Šoltu da lovin ribu i uzgajan masline!’ Tata je rekao: ‘Ti ve? sto godina na Šolti loviš ribu i uzgajaš masline!’ Dida je rekao: ‘Naravski! Al sad bi tija da se zna da to radin po kazni!’

Tata je spustijo sluju i rekao je mami: ‘?a?a ti je lud ka kurac!’ Mama je dignila bradu i rekla je: ‘To šta je neko lud ka kurac nije razlog da ga se lustrira!’ Tata je rekao: ‘Možda i nije, al on sam o?e da ga lustriraju! Govori da ?e se sutra po? dobrovoljno prijavit!’ Mama je podviknila: ‘Šta je njemu, jebate, jel on debil?!’ Tata je rekao: ‘Pa kažen ti da je! A i malo bi druk?ije piva da ga, umisto na Šoltu, lustriraju na Goli otok!’ Samo onda je opet zazvonijo telefon. Kad je tata se javio dida je kroz sluju rekao: ‘Zete, aj pitaj mi ?er jel mi možda ona negdi spremila partijsku knjižicu! Bila je u ladici od kantunala, a sad je nema!’ Tata je pitao: ‘Šta ?e ti partijska knjižica?’ Dida je rekao: ‘Kako ?u se i? javit u Glavni ustaški stan bez dokaza da san bija ljuti komunista?’ Tata se nakeserijo: ‘He-he, možda ti priznaju partijski staž ako dovedeš dva svjedoka?’ Dida je rekao: ‘Ko ?e danas na? dva svjedoka, jebate patak! To je sve poumiralo!’ Tata je rekao: ‘Dobro, pa valjda ima bar neko živ…’ Dida je tati utiho kroz sluju rekao: ‘Zete, dobro znaš da smo mi komunisti obavljali posal tako da ne bude preživjelih!’

Tata je poklopijo telefon i rekao je mami: ‘?a?a ti je lud ka kupus! Ne da bi ga tribalo lustrirat, nego ga sprašit u tamnicu i držat na kruvu i vodi!’ Mama je podviknila: ‘Ma nemoj!? A šta onda ta ekipa ne lustrira svog Franju Tu?mana, a?!’ Tata je rekao: ‘O ?emu ti pri?aš? Kako bi to Tu?manovi sljedbenici mogli lustrirat Franju Tu?mana?’ Mama je rekla: ‘Moj ?a?a je bija obi?ni partizan i komunista, a Tu?man je bija general u generalštabu JNA!’ Tata je pitao: ‘Pa šta sa tim oš re??’ Mama je rekla: ‘O?u re? tri stvari! Pod jedan – jebamu pas mater komunisti?ku! Pod dva – pizdalimu strinina komunisti?ka! Pod tri – nabijenga nakurac komunisti?ki!’ Tata je gledao u mamu sa raskobe?enim o?ima. Samo onda je zazvonijo telefon. Tata je dignijo sluju. Dida je kroz sluju njemu rekao: ‘Zete, a jel ti znaš da je Tu?man bija general u komunisti?koj JNA?’ Tata je odbrusijo: ‘Pa šta onda?’ Dida je rekao: ‘Tija bi tim povodom re? pet stvari! Pod jedan…’ Ali tata je tu poklopijo sluju.

Onda je odma opet zazvonijo telefon. Samo sad je mama dignila sluju. Dida je kroz sluju rekao: ‘Nemoj ti meni, zete, poklapat slušalicu!’ Mama je njemu rekla: ‘Nije ti ovo kretenoid od zeta, nego ?er! I kakve su to, molinte, gluposti da se oš prijavit za lustraciju?!’ Dida je rekao: ‘Ne?u valjda pustit da lustriraju neke pizdun?i?e, a mene ka velikog komunistu prisko?e!’ Mama je podviknila: ‘?ako!’ Dida je rekao: ‘Šta ?ako? Pošteno je da najeben kad san ka ?lan partije sudjelova u najgorim komunisti?kim zlo?inima!’ Mama je pitala: ‘U kojim to zlo?inima?’ Dida je rekao: ‘Pa znaš i sama, ?erce, kakve su se strašne stvari u komunizmu doga?ale! Imali smo besplatno zdrastveno osiguranje, pa besplatno školstvo, pa su radnici sami upravljali tvornicama, pa si sa par godina staža moga rješit stambeno pitanje…’ Mama je rekla: ‘A je, ?ovi?e, to su bile grozne grozote!’ Dida je rekao: ‘Užasni užasi! To zlo se više ne smi i ne?e ponovit!’

Onda je mama rekla: ‘Znan, ?ako, al šta ?e bit sa menom?’ Dida je pitao: ‘Šta sa tobon?’ Mama je rekla: ‘Pa svi ?e upirat prstom u mene, ?ovi?e božji! Svi ?e govorit – eno, to je ?er od onog komunisti?kog zlo?imca šta su ga lustrirali! Bi?u obilježena ka da san gubava! Stoposto ?u dobit i otkaz na poslu!’ Dida je rekao: ‘Viš, jebate, o tome nisan razmišlja…’ Mama je rekla: ‘Bome da nisi! Tiš na Šolti lovit ribu i uzgajat masline, a ?eri ?e ti prišit crvenu zvizdu na rukav!’ Onda je dida rekao: ‘Dobro, normalno da dica malo ispaštaju zbog roditeljskih grija! Ipak je ovo ustaški režim, nije zajebancija!’ Onda je mama skriknila: ‘A sram te bilo i stid, bezdušni?e jedan! Kako moš to govorit?! Ako ne misliš na ro?enu ?er, moš barenko povest ra?una o unucima!’ Dida je rekao: ‘Ako iko vodi ra?una o svom unuki?u, onda san to ja!’ Mama je viknila: ‘Ma nemoj!? Jesi ti uop?e svjestan da bi, ako tebe lustriraju, ova ustaška banda mogla našeg Robija izbacit iz škole?!’ Dida je rekao: ‘A zašta drugo ja ovo radin?’

Robi K. (IIIa)

(Viktor Ivan?i?, Novosti / Peš?anik)

Podelite ovu stranicu!