Bilježnica Robija K.: Izlet u Blajburg

10 Mar 2016

Učiteljica Smilja je pitala: ‘A jel možda u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji i općoj neimaštini roditeljima preskupo plaćat soma ipo kuna da bi in dica išla na školski izlet u Blajburg?’ Učiteljica Smilja je rekla: ‘Naravski da nije! Soma ipo kuna ništa prema onoj cjeni koju su Hrvati platili u Blajburgu četrdespete!’

U?iteljica Smilja je u razredu hodala isprid plo?e sa rukama na le?ima. Ona je gibala se malo ulivo malo udesno i govorila je. Mi rulja u klupama smo slušali i šutili smo kao bubice. U?iteljica Smilja je rekla: ‘Zašto ve? sad, na po?etku ožujka, moramo pri?at o izletu u Blajburg, koji ?e bit tek na po?etku svibnja?’ U?iteljica Smilja je rekla: ‘Najpri zato jer o Blajburgu triba uvik pri?at, bez obzira koje je doba godine i kad se putuje na izlet!’ U?iteljica Smilja je pitala: ‘A zašta još?’ U?iteljica Smilja je odgovorila: ‘Zato jerbo ?e izlet u Blajburg svakog u?enika koštat po iljadu ipo kuna! A pošto naša škola nudi roditeljima hiper ekstra povoljnu mogu?nost da lovušu za izlet uplate u dvi rate, sad je krajnji ?as da se tema Blajburga stavi na dnevni red!’ U?iteljica Smilja je rekla: ‘Šta to zna?i?’ U?iteljica Smilja je rekla: ‘To zna?i da ?e roditelji imat hiper ekstra povoljnu mogu?nost da uplate sedanstopedes kuna u ožujku, a sedansopedes kuna u travnju, da bi njihova dica u svibnju išla na izlet u Blajburg! To je masu lakše nego da u jednom šucu pla?aju iljadu ipo kuna!’ U?iteljica Smilja je pitala: ‘A jel možda u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji i op?oj neimaštini roditeljima preskupo pla?at soma ipo kuna da bi in dica išla na školski izlet u Blajburg?’ U?iteljica Smilja je rekla: ‘Naravski da nije! Najpri zato jer in se nudi hiper ekstra povoljna mogu?nost da iznos uplate u dvi rate!’ U?iteljica Smilja je rekla: ‘A zašta još?’ U?iteljica Smilja je rekla: ‘A još i zato šta je soma ipo kuna ništa prema onoj cjeni koju su Hrvati platili u Blajburgu ?etrdespete!’ U?iteljica Smilja je rekla: ‘A šta ako bude roditelja koji ?e ipak re? da ne mogu odvojit soma ipo kuna ditetu za izlet?’ U?iteljica Smilja je rekla: ‘Takvi roditelji ne samo da su lošeg imovinskog stanja, nego su i loši Hrvati!’ U?iteljica Smilja je rekla: ‘Zašto su loši Hrvati?’ U?iteljica Smilja je rekla: ‘Ne može bit dobar Hrvat onaj koji onemogu?ava ro?enon ditetu da posjeti Blajburg!’ U?iteljica Smilja je rekla: ‘Triba li takvima uop?e virovat kad kažu da su lošeg imovinskog stanja?’ U?iteljica Smilja je rekla: ‘Naravski da ne triba! Loši Hrvati ne samo da su jugokomunisti?ka guba i ljucke štrace, nego su i velike lažov?ine!’ U?iteljica Smilja je rekla: ‘A dobri Hrvati?’ U?iteljica Smilja je rekla: ‘Dobri Hrvati ?e otkinit od usta za dobrobit svog diteta! Oni ?e ako triba i posudit soma ipo kuna, i dignit kredit na banki, da bi ro?enon ditetu omogu?ili ispravno obrazovanje!’ U?iteljica Smilja je rekla: ‘Može li bit ispravnog obrazovanja i bez da se ide na izlet u Blajburg?’ U?iteljica Smilja je rekla: ‘Naravski da ne može! Upoznavanje sa tragedijom Hrvata u Blajburgu je temelj našeg obrazovnog sustava! Onaj ko ne prou?i nesri?u koja je zadesila naš narod, ne može imat sri?u sa pozitivnim ocjenama u školi!’ U?iteljica Smilja je rekla: ‘Jel to zna?i da ?e dica od onih roditelja šta ne uplate iljadu ipo kuna za izlet u Blajburg automatski dobit jednice?’ U?iteljica Smilja je rekla: ‘Naravski da ne zna?i! Ne mogu dica bit kriva šta su in roditelji jugokomunisti?ka guba i ljucke štrace!’ U?iteljica Smilja je pitala: ‘Šta ?e onda bit sa njima?’ U?iteljica Smilja je odgovorila: ‘Njih ?emo prvo pitat šta su vidili u Blajburgu, a kad reknu da nisu vidili ništa, jer pošto nisu išli na izlet, tek onda ?emo im zavidat ase u dnevnik!’ U?iteljica Smilja je rekla: ‘A šta ako se na?e i takvih roditelja koji ?e pitat zašto se ide na izlet u Blajburg, a ne ide se na izlet u Jasenovac?’ U?iteljica Smilja je rekla: ‘Takvima ?emo re? da lažu ka pasi! Jer pošto svaki u?enik ima puno pravo i slobodu da ide i na izlet u Jasenovac!’ U?iteljica Smilja je rekla: ‘A kad se ide na izlet u Jasenovac?’ U?iteljica Smilja je rekla: ‘Posli kraja školske godine! I to bez pratnje nastavnog osoblja!’ U?iteljica Smilja je rekla: ‘Zašto bez pratnje nastavnog osoblja?’ U?iteljica Smilja je rekla: ‘Zato šta je nastavnom osoblju pun kurac jugokomunisti?ke propagande koja izjedna?ava odgojno pedagošku ustanovu u Jasenovcu sa strašnim stratištem u Blajburgu!’ U?iteljica Smilja je rekla: ‘Zašto je stratište u Blajburgu bilo strašno?’ U?iteljica Smilja je rekla: ‘Zato jer su tamo partizanski krvoloci pobili tisu?e i tisu?e nevinih hrvackih civila!’ U?iteljica Smilja je pitala: ‘Je li me?u njima bilo i ustaša?’ U?iteljica Smilja je odgovorila: ‘Me?u partizanskim krvolocima nikad nije bilo ustaša!’ U?iteljica Smilja je pitala: ‘A me?u nevinim hrvackim civilima?’ U?iteljica Smilja je rekla: ‘Svaki je ustaša ujedno i nevini hrvacki civil! To se lipo vidi i na današnjim primjerima!’ U?iteljica Smilja je rekla: ‘Na kojim današnjim primjerima?’ U?iteljica Smilja je rekla: ‘Naprimjer primjera naš ministar kulture je veliki ustaša, al niko ne može osporit i da je nevini hrvacki civil!’ U?iteljica je rekla: ‘A koliko su civila u Blajburgu ubili partizanski krvoloci?’ U?iteljica Smilja je rekla: ‘Tisu?e i tisu?e i tisu?e…’ U?iteljica Smilja je rekla: ‘Zna li se koliko tisu?a?’ U?iteljica Smilja je rekla: ‘Ne zna se ta?no, jerbo taj broj stalno raste! Iz godine u godinu je sve ve?i!’ U?iteljica Smilja je rekla: ‘Koliko ve?i?’ U?iteljica Smilja je rekla: ‘Masu ve?i! Sad se govori o stotinama tisu?a, al nije re?eno da u dogledno vrime ne?emo pri?at o miljonima!’ U?iteljica Smilja je rekla: ‘Jel onda mogu?e da jednog dana ubijenih hrvackih civila u Blajburgu bude više od živih hrvackih civila u Hrvackoj?’ U?iteljica Smilja je rekla: ‘Naravski da je mogu?e! Zato je i važno da ve? u školskoj dobi posjetimo Blajburg, a ne da ?ekamo da nas tragedija preraste!’ U?iteljica Smilja je rekla: ‘A zašto ja sve ovo govorin ako Robi spava u zadnjoj klupi?’ Onda je mene moj drug Dino munijo sa laktom u rembra. U?iteljica Smilja je podviknila: ‘Zašto ja sve ovo pri?am ako Robi spava u zadnjoj klupi?!’ Dino je mene opet zdimijo sa laktom. Ja sam trgnijo se u klupi i dignijo sam glavušu. Samo ve? je meni isprid face bila u?iteljica Smilja i dre?ala je: ‘Sram te bilo i stid! Spavaš na nastavi dok ja govorin ozbiljne stvari! Sa?u ti zavidat jedinicu u dnevnik!’ Ja sam nju pitao: ‘O?el to bit partizanska jedinica?’ U?i je uletila žeš?a zblentoza: ‘Šta ti to trkeljaš, majmune? Kakva bi to bila partizanska jedinica?’ Ja sam rekao: ‘Ona koja ubija u?iteljice!’

Robi K. (IIIa)

(Viktor Ivan?i?, Novosti / Peš?anik)

Podelite ovu stranicu!