BiH u februaru aplicira za članstvo u EU

23 Jan 2016

Bosna i Hercegovina će 15. februara Briselu predati aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji

Polovinom februara Bosna i Hercegovina ?e u Briselu predati aplikaciju za ?lanstvo u Evropskoj uniji.

To je potvr?eno iz kabineta predsjedavaju?eg tro?lanog državnog Predsjedništva Dragana ?ovi?a.

Da bi aplikacija bila prihva?ena, prije predavanja, Bosna i Hercegovina mora usvojiti mehanizam koordinacije i izmijeni Sporazum o stabilizaciji koji se odnosi na takozvanu tradicionalnu trgovinu.

?ovi? bi 15. februara trebao uru?iti aplikaciju ministru vanjskih poslova Holandije Bertu Koendersu.

Zvani?no obavještenje

Holandija, koja predsjedava Evropskom unijom, poslala je zvani?no obavještenje Bosni i Hercegovini o datumu podnošenja aplikacije.

Koenders ?e “rado, u ime Evropske unije primiti zahtjev Bosne i Hercegovine za ?lanstvo”.

O vremenu prijave je mnogo raspravljano na najvišim nivoima izme?u naših zemalja i predlažemo da se formalno podnošenje zahtjeva uprili?i 15. februara u Briselu, navodi se u pismu koje je potpisao stalni predstavnik Holandije u EU.

Da bi zahtjev za ?lanstvo u Evropskoj uniji uspeo, potrebno je ispuniti niz uvjeta.

Jedan od njih je i prilago?avanje trgovinskog dijela Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, od ?ega najviše strahuju poljoprivrednici.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!