BiH najviše zaostala u EU integracijama

22 Aug 2011

Bosna i Hercegovina je najviše zaostala u evrointegracijama zbog dubokih unutrašnjih političkih i etničkih podjela. To potvrđuje i sadašnja "kriza vlasti", koja nije formirana ni godinu dana posle parlamentarnih izbora

Zemlje zapadnog Balkana su u iš?ekivanju novog izveštaja Evropske komisije, koji treba da oceni napredak regiona u procesima evrointegracija.

Želje pet zemalja u regionu u tom pogledu su iste, ali su im šanse razli?ite, pošto se suo?avaju sa specifi?nim problemima, koje moraju da reše pre nego što dobiju status kandidata i datum za po?etak pristupnih pregovora.

I polazne pozicije su razli?ite: Makedonija i Crna Gora ve? imaju status kandidata, Srbija i Albanija su podnijele kandidaturu, dok Bosna i Hercegovina još nije stigla do te faze, navodi Tanjug.

U Podgorici, koja je krajem prošle godine dobila status kandidata, ne kriju optimizam, mada u Brisedu tek treba da ocene koliko je Crna Gora napredovala u sistemskim promenama.

Radi se, pre svega, o reformama u oblasti pravosu?a, slobodi informisanja i borbi protiv korupcije i kriminala.

Makedonija je još 2005. godine stekla status kandidata, ali zbog spora s Gr?kom o svom imenu još nije dobila datum za po?etak pregovora.

U Skoplju se nadaju da ?e kona?no presko?iti tu prepreku, dok u Atini kritikuju Skoplje zbog odluke da podigne spomenik Aleksandru Velikom, za koga Grci kažu da je njihov anti?ki vojskovo?a ro?en u Peli, koga Makedonci sada svojataju.

“Taj spomenik podsti?e separatizam, koji je najve?a pretnja Balkanu”, prenose atinski mediji upozorenje gr?kih zvani?nika.

U neizvesnoj situaciji je i Tirana, koja se ve? dve godine suo?ava sa politi?kom paralizom zbog spora dve vode?e stranke – Demokratske i Socijalisti?ke partije – o klju?nim pitanjima daljnjeg razvoja zemlje.

Ta kriza se još više produbila posle nedavnih lokalnih izbora za koje opozicija tvrdi da su pokradeni, isto kao i izbori za parlament pre dve godine.

Komesar EU za proširenje Štefan File je tim povodom pozvao dve strane da otvore dijalog i da izvedu zemlju iz politi?kog ?orsokaka.

“Ako demokratija ne funkcioniše, to ?e imati posledice na integracije Tirane sa EU”, prenele su agencije Fileovo upozorenje.

Kada je re? o zemljama zapadnog Balkana, Bosna i Hercegovina je najviše zaostala u evrointegracijama zbog dubokih unutrašnjih politi?kih i etni?kih podela.

To potvr?uje i sadašnja “kriza vlasti”, koja nije formirana ni godinu dana posle parlamentarnih izbora.

Posle potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 2008. godine, usledio je zastoj u reformama i BiH još nije podnela molbu za dobijanje statusa kandidature za ulazak u EU.

Srbija je napravila zna?ajan korak ka dobijanju statusa kandidata za ulazak u EU izru?enjem dvojice poslednjih haških optuženika Ratka Mladi?a i Gorana Hadži?a.

U Beogradu se sada bije bitka i za dobijanje datuma po?etka pristupnih pregovora sa Unijom, što ?e zavisiti od napretka u pregovorima Beograda i Prištine i od dinamike usvajanja sistemskih zakona, odnosno reformi pravosudnog sistema i borbe protiv kriminala i korupcije.

Evropska Komisija ?e objaviti izveštaj po?etkom oktobra, a lideri EU treba da ga usvoje krajem godine.

(Agencije)

Podelite ovu stranicu!