BiH: Krivične prijave politički pritisak na demonstrante

19 Dec 2014

Mnogi od učesnika februarskih protesta kažu kako su ovo represivne mjere policije

Nakon februarskih demonstracija koje su se održavale širom Bosne i Hercegovine pokrenute su krivi?ne prijave protiv aktera gra?anskog bunta. Svi u?esnici demonstracija imaju iste prijave, a terete se da su blokirali saobra?aj i time ugrozili sigurnost na glavnim saobra?ajnicama u gradovima Federacije BiH. Mnogi od u?esnika februarskih protesta kažu kako su ovo represivne mjere policije.

U?esnik februarskih protesta, Adis Hukanovi?, dobio je prekršajnu prijavu, u kojoj se navodi da je 13. februara sa ostalim demonstrantima blokirao glavne saobra?ajnice u Sarajevu. Tako je navedeno u prijavi MUP-a Kantona Sarajevo. Nakon završenog usmenog ro?išta, poslije kojeg se o?ekuje presuda, Adis Hukanovi? je rekao:

“Zabrinjava me postupanje policije, koja je sve podnesene prijave zbog kršenja Zakona o sigurnosti u saobra?aju BiH bazirala na službenim izvještajima pisanim u maju, dakle tri mjeseca nakon protesta. To me zabrinjava, jer se postavlja pitanje koliko su policajci napravili intervencija, kako su te prijave pisane. A od tog službenog izvještaja policija je u mom postupku odustala i kao glavni dokazni materijala navela isje?ke iz videa, kojeg je snimio jedan bh. portal”, objasnio je Hukanovi?.

Tokom su?enja, policajac koji je tog dana bio u smjeni kaže da je nekoliko puta upozoravao, te potom nare?ivao gra?anima da se sklone sa saobra?ajnica, kako bi ostali mogli oti?i po djecu ili na medicinsku terapiju, ali grupica to nije u?inila. Me?u njima je bio i Adis Hukanovi?. U jednom trenutku, kako navodi, ih je i molio da se sklone.

Adis nije jedini koji se tereti za blokadu saobra?aja i kršenje Zakona o sigurnosti u ovoj oblasti. Još dvadesetak ljudi iz Sarajeva i na stotine u Mostaru dobili su prekršajne naloge. Svjetlana Nedimovi?, u?esnica mirnih protesta o?ekuje poziv iz suda.

“Ovo je poruka svima nama šta ?e se desiti ako izlazimo na ulicu. U manjim sredinama to su prijetnje, zastrašivanja. Mostarci, Zeni?ani, Sarajlije izloženu su prekršajnim prijavama. To apsolutno ne stoji s obzirom da je tih dana policija blokirala saobra?aj, a da smo svi mi prisustvovali neformalnim okupljanjima gra?ana, usljed socio-ekonomske situacije, koju niko ne treba da objašnjava.”

Poseban pritisak vršen je na u?esnike protesta u manjim sredinama.

“To su ve?inom prijetnje koje se odnose na zaposlene. Ako su ljudi u privatnom biznisu, onda im se prijeti otkazivanjem ugovora ili gubitkom posla. I tokom trajanja protesta, ljudi su nam prilazili i obra?ali su nam se, no imali su izri?ite naredbe da javno ne protestuju”, kaže Nedimovi?.

Do sada su u dva slu?aja donesene prvostepene presude. A ovako jedan od u?esnika gleda na sudske procese protiv u?esnika februarskih protesta u Bosni i Hercegovini:

“Oni mogu da rade šta ho?e. ‘Kadija te tuži, kadija te sudi’”, kaže u?esnik protesta koji je i sam dobio prijavu za blokadu saobra?aja.

Profesor na Fakultetu politi?kih nauka u Sarajevu Asim Mujki? smatra da su prijave konkretan politi?ki pritisak.

“Vidimo da su jako ekspeditivni, sudska vlast i policijske strukture, kada su u pitanju obi?ni ljudi i sirotinja, dok niko od polit?kih predstavnika nije osu?en, pogotovo niko od lidera nije osu?en zbog korupcije. O ?emu bruji cijela Evropska unija. Statistike pokazuju da je Bosna i Hercegovina me?u najkorumpiranijim državama, ali problem u ovoj državi je sirotinja. Politi?ka elita ne zna gdje bi sa njom, jer se ona ne uklopa u koncepciju toga kako njihovi narodi treba da izgledaju.Kroz brutalne policijske akcije, vlasti pokušavaju preduprijediti svaki vid protesta. Me?utim, ne možete zaustaviti istorijske procese, kao ni potrebu ljudi da se bore za pravi?nije društvo”, zaklju?uje profesor na Fakultetu politi?kih nauka u Sarajevu Asim Mujki?.

(Aida ?ugum, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!