BiH: Bakir Izetbegović novi predsjednik SDA

26 May 2015

Izbor sina prvog predsjednika stranke Alije Izetbegovića bio je i očekivan

Bakir Izetbegovi? novi je predsjednik SDA. Kongres ga je podržao sa ubjedljivom ve?inom od 590 glasova ?ime je postao tre?i predsjednik stranke.

Izbor sina prvog predsjednika stranke Alije Izetbegovi?a bio je i o?ekivan, a atmosfera pred Kongres koji se održava na 25. godišnjicu od osnivanja stranke išla mu je u prilog tim prije što je nakon smrti bivšeg predsjednika Sulejmana Tihi?a, Izetbegovi? istupao u ime stranke. Izetbegovi? je imao i najviše nominacija za predsjednika, a podrška sa terena bila je gotovo stopostotna.

Predstavljaju?i program, naveo je da je SDA otvorila demokratske procese u Bosni i Hercegovini, izborila nezavisnost zemlje, uticala na postizanje mira i bila pokreta?ka snaga pozitivnih reformi.

Nakon što je izabran kazao je kako ?e se držati onoga što je naveo, a to su „odnosi unutar BiH, odnos Bošnjaka spram njihovih vrijednosti, odnosi prema BiH, ali i narodima s kojima žive, Srbima i Hrvatima.“

Za novog lidera najve?e bošnja?ke stranke pomirenje je najbitniji proces. „Iz njega ?e iza?i i politi?ka volja, iz nje bolji ambijent i za investicije i reforme i za ulazak inostranog kapitala i sve što nas vu?e iz loše politi?ke i socioekonomske situacije. To su moji prioriteti.“

Dodao je kako dobre veze s Hrvatskom i sve bolje sa Srbijom, ali i srpskim politi?arima u BiH daju nadu da se može graditi bolja budu?nost.

Šemsudin Mehmedovi?, Izetbegovi?ev protukandidat koji je dobio 159 glasova, kazao je kako „uprkos neprincipijelnoj atmosferi poštuje odluku Kongresa, te o?ekuje da ?e novo rukovodstvo po?eti da primjenjuje konkursna dokumenta odnosno ono što je zacrtano u rezolucijama“.

Podsjetimo, Kadrovska je komisija stranke najprije diskvalifikovala Mehmedovi?a kao kandidata, ali ga je u utrku vratio Glavni odbor koji je predložio i Irfana Ajanovi?a. Ajanovi? je završio sa ?etiri glasa.

Mehmedovi?, bivši potpredsjednik stranke, koji je zbog stavova o korumpiranim strana?kim kadrovima na Konvenciji SDA 2013. godine ostao bez pozicije u predsjedni?kim strukturama, je tokom govora zastupao tezu da stranka treba da se nanovo demokratizuje, te da se zbog toga nije prijavio ve?i broj kandidata.

„Ne želim vjerovati da se svi mogu uplašiti, kupiti imenovanjima na javne funkcije, paušalom ili zaposlenjem bliskog ?lana porodice. Šta se to doga?a sa SDA kadrovima? Dobili smo opomenu i posljednje bjanko povjerenje na izborima 2014. godine. Dobar rezultat SDA je rezultat izostanka ozbiljne alternative, ali dokle? Tako?er i autoriteta pojedinih kadrova na listama kojih u implementaciji nema. To zna?i da smo prevarili bira?e“, konstatovao je Mehmedovi?.

Izetbegovi? je na ovakve ocjene nakon izbora kazao da je njegov protukandidat pretjerao te da bi da je „ta?no to što je rekao dobio 80, a ne 20 posto glasova.“

Ina?e, Izetbegovi? je bio i jedan od kandidata na strana?kom kongresu održanom prije šest godina kada ga je pobijedio Sulejman Tihi?.

Stranka ?e, bar ako je suditi prema predloženim rezolucijama, zastupati reformu ekonomskog sektora, a procjenjuju da bi njom bilo uposleno deset hiljada ljudi u FBiH, te 15 hiljada na nivou države godišnje.

Tako?er bi se na dnevnom redu bh. politi?kog života mogla na?i i nova reforma Ustava BiH, sa koja bi, kako je re?eno, pratila ranije stavove stranke o jednom predsjedniku države, državnoj vladi, te organizaciji BiH po principu pet regija.

Ovakav prijedlog, bar sude?i prema reakcijama predstavnika stranaka koje su priustvovale Kongresu SDA, teško da ?e uskoro ugledati svjetlo dana.

Iako je za HDZ BiH, kako je kazao potpredsjednik stranke Marinko ?avara ovakav ustroj donekle kompatibilan s njihovim programom, Branislav Borenovi? potpredsjednik PDP, kazao je kako sve stranke imaju svoj pogled na BiH jer „mi možda želimo malo više Republike Srpske, u SDA malo više Bosne i Hercegovine, ali bitno je da smo na istom tragu kada su u pitanju reforma u BiH i njen put ka EU, o ?emu svjedo?i i potpisana izjava.“

(Dženana Halimovi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!