Bh. novinari: Bahato ponašanje Vučurevića

25 Feb 2013

Gradonačelnik Trebinja je prvo bacio diktafon na novinara Nebojšu Vukanovića, dopisnika BN TV i saradnika portala Buka, a zatim je u nedemokratskoj atmosferi vrijeđao novinare i derao se na njih

Udruženje “BH novinari” i “Linija za pomo? novinarima” uputila je javni protest gradona?elniku Trebinja Slavku Vu?urevi?u zbog neprimjerene komunikacije s novinarima i bahatog ponašanja prema medijima na konferenciji za novinare održanoj u tom gradu.

Vu?urevi? je prvo bacio diktafon na novinara Nebojšu Vukanovi?a, dopisnika BN TV i saradnika portala Buka, a zatim je u nedemokratskoj atmosferi vrije?ao novinare i derao se na njih, pokušavaju?i pretvoriti pres-konferenciju u iznošenje privatnih informacija bez ikakvog zna?aja za obavljanje funkcije gradona?elnika.

“Bahato i necivilizirano ponašanje Slavka Vu?urevi?a je primitivan ?in nedostojan javne funkcije koju obavlja i povjerenja koje su mu iskazali gradjani Trebinja biraju?i ga za gradona?elnika. Ovaj ?in je samo jedan u nizu neprimjernih postupaka Vu?urevi?a i njegove administracije u op?ini, koji su posljednjih nekoliko mjeseci zna?ajno reducirali komunikaciju sa novinarima i medijima, uveli praksu obaveznog pismenog dostavljanja pitanja prije snimanja intervjua ili izjava, te na brojne druge na?ine otežali pristup informacijama u posjedu op?inskih javnih oragana” saop?eno je u nedjelju iz Udruženja “BH novinari”.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!