Bh. logoraši: Ratni zločinci imaju veća prava od žrtava

08 Sep 2016

Savez logoraša u BiH izrazio nezadovoljstvo odlukom kojom je Karadžićevoj odbrani odobreno 850 hiljada KM

Savez logoraša BiH izrazio je nezadovoljstvo i zgražavanje zbog odluke kojom je odbrani Radovana Karadži?a odobreno više od 850.000 KM (430.000 eura) za drugu fazu žalbenog postupka i ulaganje žalbe na prvostepenu presudu Me?unarodnog krivi?nog suda za bivšu Jugoslaviju.

Nakon što je ju?er saop?eno da je Ured registra Mehanizma za me?unarodne krivi?ne sudove odobrio više od 850 .000 KM odbrani Radovana Karadži?a, Savez logoraša u BiH uputio je javno protestno pismo u kojem, izme?u ostalog, navode da ratni zlo?inci uživaju ve?a prava u odnosu na žrtve.

“Rad me?unarodnih tijela ovoga puta ne?emo komentarisati. Dota?i ?emo se onoga što mi, žrtve i gra?ani Bosne i Hercegovine, aktivno trpimo, a pasivno slijedimo – sistema i odnosa vlastite države nad nama. Pitamo se, u kojem je to univerzumu mogu?e da ratni zlo?inci imaju ve?a prava u državi u kojoj su napravili, zbog njegovog obima, još uvijek neutvr?ene razmjere zlo?ina i genocida nego same žrtve, koje su smišljeno unesre?ili generacijama unaprijed?”, navedeno je u protestnom pismu Saveza logoraša u BiH.

‘Poseban krug pakla’

U kojem to, pitaju iz Saveza logoraša BiH, krugu pakla se spominju oni koji kamate zahvalnosti pla?aju vlastitoj državi zato što od ’92. do ’95. nisu ubijeni.

“Niti u jednom! I sam Alighieri bi došao u iskušenje da napravi dodatni krug samo za logoraše koji u Bosni i Hercegovini danas žive. ?ak mu ni umjetni?ka mašta ne bi trebala. U bosanskohercegova?kom društvu ima ve? pripremljeno remek-djelo. U kojem su to dobu, vremenu, poretku, robovlasništvu, bezvlaš?u, bezbožništvu žrtve pla?ale svoje živote državi koja tim istim, silom i zastrašivanjem steknutim, novcem pla?a one koji su ih kanili lišiti istih, ili u najbezbolnijim slu?ajevima daje mjese?ni ‘džeparac’ njihovim porodicama?”, navodi se u protestnom pismu.

Savez logoraša u pismu pita i gdje su to pravni savjetnici, advokati, vještaci, voza?i i pomo?nici logorašima koji svjedo?e za budu?nost ove države, te koji svoja prava pokušavaju ostvariti u nekom svijetu vladavine prava i zakona, prepušteni milosti kadija i sudija kojima je izostanak iste, nažalost, glavna i jedina referenca.

“Kakav je to sistem i pojedina?na svijest koja sudi nevinim logorašima i tjera ih da pla?aju sudske takse, troškove pravobranilaštva, troškove izvršnih postupaka, u suprotnosti sa svim me?unarodnim pravnim aktima i koja im, svojeglavo, beš?utno i neosnovano dosu?uje izgubljene sporove protiv onih kojima je taj isti sud presudio za ratni zlo?in? Gdje su sve te ruke koje podržavaju Nacrt zakona o pravima izabranih predstavnika Republike Srpske u periodu 1991-1996 godina? Gdje su ruke koje su odobrile novac za pomo? optuženim licima iz RS u Hagu? Gdje su prsti koji su Radovanu Karadži?u, Ratku Mladi?u, Stojanu Župljaninu i Mi?i Staniši?u na privatne ra?une uplatili po 1.280 KM? Gdje su da im memorijal podignemo?! Za to nam vjerovatno ni dozvola trebati ne?e. A i para ?e biti”, navode iz Saveza logoraša u BiH.

Umjesto odštete, plijeni se imovina

Podsjetili su i na slu?ajeve u kojima se logorašima plijeni imovina. Pa su s tim u vezi naveli primjer logoraša Batkovi?a – Mehmeda Mustafi?a, u ratu silovane Mevlije Salihovi? kao i bivšeg logoraša Sušice – Sulje Top?i?a.

“I ne, nije dovoljno, što sudski procesi ratnih zlo?inaca beskona?no dugo traju, što ih veliki broj nikada i nije procesuiran i što mnoge žrtve nisu i ne?e doživjeti da im se na taj na?in prizna patnja, ve? izgleda da nije dovoljno ni da im država iznu?uje novac i imovinu, koju velikodušno prikupljaju za odbranu i luksuz ratnih zlo?inaca. A kada to sve nije dovoljno, i kada su svjesni da ratnim zlo?incima treba mnogo više, pitamo se šta je sljede?e?”, pitaju iz Saveza logoraša u BiH.

Poru?ili su da za sve one koji nisu doživjeli, koji nisu nau?ili, koji znaju, a ne znaju, koje ne zanima i koji misle da se to više nikada ne?e ponoviti: “logoraš je lice koje je neovlašteno lišeno slobode od strane vojnih, paravojnih, policijskih i drugih formacija, zato?eno u logore, zvjerski mu?eno, maltretirano, saka?eno, silovano, zlostavljano, strijeljano i ubijano.”

“Ne treba samo logorašima di?i spomenik, treba ga di?i i ovim zlo?incima koje je iznjedrio ‘mir’, kako se nikad ne bi zaboravilo da zlo ne nestaje mirovnim sporazumom, ve? da se neminovno, u druga?ijim oblicima javlja, i da je u njima jedan novi zlo?ina?ki poduhvat s dovoljno zla da se istrijebi ?itav jedan svijet”, naveli su u protestnom pismu.

Radovan Karadži? je po?etkom ove godine prvostepenom presudom proglašen krivim za genocid u Srebrenici i druge ratne zlo?ine u Bosni i Hercegovini i osu?en na kaznu od 40 godina zatvora. Njegova odbrana najavila je žalbu na presudu.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!