Bh. dijaspora do sada poslala u domovinu 18 milijardi eura

17 Oct 2015

Građani Bosne i Hercegovine koji žive diljem svijeta od 1998. do sada slali su oko milijardu eura godišnje u domovinu

Gra?ani Bosne i Hercegovine koji žive diljem svijeta svojim porodicama i prijateljima u ovoj balkanskoj državi od 1998. do ove godine poslali su blizu 35 milijardi konvertabilnih maraka (skoro 18 miliona eura), javlja agencija Anadolija.

Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, bj. dijaspora je u domovinu 1998. godine poslala 2,013 milijardi KM (1,03 milijarde eura), 1999. godine 2,017 milijardi KM (1,03 milijardi eura), 2000. godine 2,016 milijardi KM (1,03 milijardi eura), 2001. godine 2,007 milijardi KM (1,03 milijardi eura), 2002. godine 1,966 milijardi KM (1,01 milijardi eura), 2003. godine 1,973 milijardi KM (1,01 milijardi eura), 2004. godine 2,317 milijardi KM (1,19 milijardi eura), 2005. godine 2,318 milijardi KM (1,19 milijardi eura), dok je 2006. godine poslano 2,468 milijardi KM (1,26 milijardi eura).

Prema podacima Centralne banke, koja je o ovim doznakama vodila evidenciju upravo od 1998. godine, najve?a doznaka zabilježena je 2007. godine, kada je na ra?une gra?ana upla?eno 2,770 milijardi KM (1,42 milijarde eura), a najmanje novca od dijaspore stiglo je 2002. godine – 1,966 milijardi KM (jedna milijarda eura).

Godišnje oko milijardu eura

Isti izvor pokazuje da je 2008. godine iz dijaspore u Bosnu i Hercegovinu poslano 2,522 milijardi KM (1,29 milijardi eura), a naredne godine 2,010 milijardi KM (1,03 milijardi eura), 2010. godine 1,984 milijardi KM (1,02 milijardi eura), 2011. godine 2,008 milijardi KM (1,03 milijardi eura), 2012. godine 2,093 milijardi KM (1,07 milijardi eura), 2013. godine 2,145 milijardi KM (1,10 milijardi eura) i 2014. godine kada je poslano 2,275 milijardi KM, odnosno 1,17 milijardi eura.

Tokom prva tri mjeseca ove godine doznake bh. gra?ana koji žive i rade u inostranstvu iznosile su 493,6 miliona KM (252,82 miliona eura), što je za 17,6 miliona KM (9,01 miliona eura) više u odnosu na isti period 2014. godine.

Skoro svake godine bh. dijaspora je u domovinu slala više od dvije milijarde KM (oko milijardu eura).

Stru?njaci smatraju da je novac koji bh. dijaspora šalje na ra?une gra?ana veoma važan za cjelokupni ekonomski sistem Biosne i hercegovine, jer to ?ini vrlo važan dio bruto doma?eg proizvoda ove države.

Svaki tre?i u dijaspori

Prema procjenama Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine, širom svijeta živi više od 1,3 miliona gra?ana porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a podaci drugih institucija govore da izvan ove balkanske države živi 1,5 do dva miliona ljudi.

Bosna i hercegovina trenutno ima oko ?etiri miliona stanovnika, što zna?i da svaki tre?i Bosanac i Hercegovac živi u inostranstvu.

Ve?inu bosanskohercegova?ke dijaspore ?ine osobe koje su izbjegle ili su protjerane iz svojih domova tokom rata od 1992. do 1995. godine.

U Njema?koj trenutno živi oko 180.000 državljana Bosne i hercegovine, u SAD-u 145.000, Austriji 90.000, Švedskoj 54.000, Turskoj 45.000, Švicarskoj 40.000, Australiji 35.000, Kanadi 30.000…

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!