Bez posla ostalo 90.000 ljudi

11 Aug 2011

Ministar

Ministar ekonomije Nebojša ?iri? kaže da je od januara prošle do januara ove godine 90.000 ljudi u Srbiji ostalo bez posla i da je nezaposlenost oko 20 odsto. ?iri? je rekao da Srbiju još nije pogodio najnoviji talas ekonomske krize izazvan velikim javnim dugom pojedinih država Evropske unije i SAD, ali da se Srbija i bez toga suo?ava sa velikom nezaposlenoš?u i nelikvidnoš?u privrede.

 “Nezaposlenost je najo?igledniji primer koji je razaraju?i efekat imala (ranija) kriza. Za godinu dana od januara prošle do januara ove godine je ?ak nekih 90.000 ljudi ostalo bez posla”, rekao je ?iri? i ukazao da se Srbija sa problemom nezaposlenosti suo?ava ve? više godina.

?iri? je rekao da je na današnjem sastanku sa premijerom, ministrima i predstavnicima Narodne banke Srbije i Fiskalnog saveta predo?io probleme sa kojima se suo?avaju privrednici. Kao jedan od najve?ih problema privrednika naveo je prevelike dnevne oscilacije dinara.

“Dve stvari moramo spre?iti – prevelike dnevne oscilacije dinara i pad vrednosti dinara od deset do 20 odsto”, rekao je ?iri? i naveo da je o tome razgovarao s guvernerom Narodne banke Dejanom Šoški?em i da NBS nastoji da to spre?i. ?iri? je ukazao i da država treba da bude spremna da pomogne doma?im preduze?ima u slu?aju pada tražnje i izvoza zbog krize u zemljama Evropske unije. Govore?i o saradnji sa Me?unarodnim monetarnim fondom, ministar je rekao da bi novi ugovor sa tom medjunarodnom institucijom bio “dobar signal investitorima i bankama da je sprska ekonomija u stanju da redovno izvršava svoje obaveze”.

(agencije)

Podelite ovu stranicu!