Betoven iz Jagodine otcepio zastavu

02 Aug 2010

Kako je stranka faktora "evropske budućnosti Srbije" iz Jagodine, svestranog ljubitelja svih muzičkih pravaca i epoha, "otcepila" deo vojvođanske zastave

Se?ate li se Dragana Markovi?a Palme, šefa Jagodine, bivšeg Svetozareva, koji od doma?ih voli da sluša Cecu, a prava je šteta što je bio mali kada su Betoven i Šopen bili popularni, ina?e bi i njih „doveo na noge da mu pevaju“? E, pa taj isti ?ovek, nezaobilazni faktor “evropske budu?nosti Srbije”, ima svoju politi?ku stranku na ?ijim se prostorijama u Novom Sadu vijori pogrešna zastava Vojvodine. Namerno ili slu?ajno, možemo samo da naga?amo
Novi Sad leži na levoj obali Dunava. Glavni je administrativni centar Autonomne Pokrajine Vojvodine. AP Vojvodina ima i svoj grb i svoju zastavu. Zastava je izložena, uglavnom uz zastavu Republike Srbije, na svim javnim institucijama.
Tako je i stranka Dragana Markovi?a Palme, Jedinstvena Srbija, na prostorijama svog gradskog odbora u Novom Sadu istakla tri zastave. Jedna je Srbije, druga stranke, a tre?a podse?a na zastavu AP Vojvodine koja se zvani?no sastoji od tri boje: crvene, plave, bele. Plava boja zauzima najve?i deo i na njoj se nalaze tri zvezdice – Srem, Banat i Ba?ka … tri srca juna?ka. Iznad plave je crvena, a ispod bela.
Sporni barjak koji se vijori u centru Novog Sada, u peša?koj zoni Dunavske ulice, fali?an je po pitanju bele boje – nje jednostavno nema. Da li je na ovaj na?in ?ovek koji je Jagodini obezbedio žirafu želeo da poru?i svoj stav prema AP Vojvodini (?itaj izme?u redova – prim. aut.) ili niko od nadležnih nije primetio nedostatak, ostaje za naga?anje.

Maja Rogi?

Podelite ovu stranicu!