{ "channel":{ "title":"Autonomija", "link":"http://www.autonomija.info", "item": [{"id":77876,"title":"VOICE: Na RTV-u pojedini urednici imaju ve\u0107e plate od dozvoljene","intro":"Direktor informative Budimir Markovi\u0107 ima duplo ve\u0107u platu od dozvoljene, a v. d. direktorka programa Slavica Suboti\u0107 Braun ima platu za oko 60.000 dinara ve\u0107u od dozvoljene i mese\u010dni pau\u0161al od oko 30.000 dinara za \u010dlanstvo u Programskom savetu\r\n\r\n","image":"http:\/\/www.autonomija.info\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/Podrzi-RTV2.jpg","published":"12. April 2017.","modified":"12. April 2017.","link":"http:\/\/www.autonomija.info\/voice-na-rtv-u-pojedini-urednici-imaju-vece-plate-od-dozvoljene.html"},{"id":77416,"title":"VOICE: Umesto obe\u0107anih mesec dana, RTV ve\u0107 osam meseci \u010deka gra\u0111evinsku dozvolu","intro":"Jo\u0161 uvek nije po\u010delo ni ra\u0161\u010di\u0161\u0107avanje ostataka sru\u0161ene zgrade, a kamoli izgradnja nove","image":"http:\/\/www.autonomija.info\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/rtv-novi-sad-miseluk.jpg","published":"5. April 2017.","modified":"5. April 2017.","link":"http:\/\/www.autonomija.info\/voice-umesto-obecanih-mesec-dana-rtv-vec-osam-meseci-ceka-gradevinsku-dozvolu.html"},{"id":77324,"title":"Gra\u0111anska Vojvodina: Izbori su bili potpuno neregularni","intro":"\"Niko nema pravo da stoji skr\u0161tenih ruku, ukoliko ne \u017eelimo da se probudimo u najogoljenijoj diktaturi gde \u0107e ljudski \u017eivot vredeti koliko i jedan glasa\u010dki listi\u0107\"","image":"http:\/\/www.autonomija.info\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/gradj_voj.jpg","published":"3. April 2017.","modified":"3. April 2017.","link":"http:\/\/www.autonomija.info\/gradanska-vojvodina-izbori-su-bili-potpuno-neregularni.html"},{"id":77213,"title":"VOICE: I Po\u0161ta i SPC zara\u0111uju milione na doplatnoj markici za Hram Svetog Save","intro":"U samo dve godine i dva tira\u017ea markica, Po\u0161ta je u saradnji sa SPC zaradila vi\u0161e od 23 miliona ","image":"http:\/\/www.autonomija.info\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/unutrasnjost-hrama-svetog-save.jpg","published":"1. April 2017.","modified":"1. April 2017.","link":"http:\/\/www.autonomija.info\/voice-i-posta-i-spc-zaraduju-milione-na-doplatnoj-markici-za-hram-svetog-save.html"},{"id":77209,"title":"Vu\u010di\u0107ev plakat na grobu Zorana \u0110in\u0111i\u0107a","intro":"Plakat na donjem levom uglu nadgrobnog spomenika","image":"http:\/\/www.autonomija.info\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/Pescanik-DJindjicev-grob.jpg","published":"1. April 2017.","modified":"1. April 2017.","link":"http:\/\/www.autonomija.info\/vucicev-plakat-na-grobu-zorana-dindica.html"},{"id":77206,"title":"La\u017eni leci, flajeri i nalepnice opozicionih kandidata","intro":"Nova prljava kampanja SNS-a ","image":"http:\/\/www.autonomija.info\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/Sasa-Jankovic-lazne-nalepnice.jpg","published":"1. April 2017.","modified":"1. April 2017.","link":"http:\/\/www.autonomija.info\/lazni-leci-flajeri-i-nalepnice-opozicionih-kandidata.html"},{"id":77141,"title":"Deklaracija o zajedni\u010dkom jeziku: Protiv segregacije i mr\u017enje","intro":"Identifikacija nacije i jezika je proizvela \"nacionalisti\u010dki ki\u010d\", koji je mogu\u0107 \"kada izgubite mo\u0107 svog jezika\"","image":"http:\/\/www.autonomija.info\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/deklaracija-jezik-foto-Beta.jpg","published":"30. March 2017.","modified":"30. March 2017.","link":"http:\/\/www.autonomija.info\/deklaracija-o-zajednickom-jeziku-protiv-segregacije-i-mrznje.html"},{"id":76997,"title":"Pravni tim Sa\u0161e Jankovi\u0107a dobio video o prisiljavanju gra\u0111ana da glasaju za Vu\u010di\u0107a","intro":"Voza\u010di Laste morali da voze autobuse na mitinge SNS-a , a zbog toga otkazane neke gradske i prigradske linije","image":"http:\/\/www.autonomija.info\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/Sasa-Jankovic-2.jpg","published":"28. March 2017.","modified":"28. March 2017.","link":"http:\/\/www.autonomija.info\/pravni-tim-sase-jankovica-dobio-video-o-prisiljavanju-gradana-da-glasaju-za-vucica.html"}] } }