Bešlin: U Srbiji uspostavljen temelj za fašizaciju društva

21 Jan 2016

Jedan od simptoma je i veličanje desničarskog i antisemitskog vladike Nikolaja Velimirovića

Istori?ar Milivoj Bešlin izjavio je danas da je u Srbiji istorijski revizionizam danas toliko jak da predstavlja temelj za fašizaciju društva.

Bešlin je na okruglom stolu u Skupštini Vojvodine rekao da nacionalisti ne rehabilituju ?etnike zbog ?etnika ve? zbog njih samih, da bi njihova nacionalisti?ka ideologija nastavila da živi.

On je kao jedan od primera naveo veli?anje pokojnog vladike Srpske pravoslavne crkve Nikolaja Velimirovi?a i ocenio da je o tome uspostavljen nacionalni konsenzus i pozicije i opozicije.

Bešlin je za Nikolaja rekao da je bio „desni?arski i antisemitski vladika“, koji je izme?u ostalog govorio da ne prestaje da se moli za tri „srpska mu?enika“, za Dražu Mihailovi?a, za Milana Nedi?a i za Dimitrija Ljoti?a.

Prema njegovim re?ima, samog vladiku Nikolaja, kao i one koji ga veli?aju, karakterišu radikalni antikomunizam, antijugoslovenstvo i antizapadnjaštvo.

Okrugli sto “Ideološke matrice ekstremizma u Vojvodini 2000-2015” organizovao je Centar za interkulturnu komunikaciju (CINK) iz Novog Sada.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!