BERND RIGERT: Protiv orbanizacije Mađarske

18 Jan 2012

Vrlo retko se neka od članica pokazala tako tvrdoglavom i nerazumnom kao Mađarska. EU ima dobre šanse da na kraju nametne svoje mišljenje jer, kako to sudbina nekad hoće, Mađarska u ovom razdoblju treba pomoć Evrope

Opijen svojom vlaš?u ma?arski je premijer Viktor Orban nakon uverljive izborne pobede u aprilu 2010. obe?ao da ?e svojom politikom iz korena promeniti tu bivšu komunisti?ku državu. Konzervativni predsednik vlade održao je barem to obe?anje. Ma?arska je na putu u “orbanizaciju”. A Evropa je napokon reagovala. Uz pomo? dvotre?inske ve?ine u parlamentu Orban, od kojeg se ?esto ?uju nacionalisti?ki tonovi, pokušava na sva važna mesta u politici i pravosu?u postaviti svoje verne sledbenike.

Kada je prošle godine hteo u?utkati kriti?ne medije, u Evropi se pojavio otpor. Zakoni o medijima su pod pritiskom iz Brisela morali biti barem ublaženi. I to se sve doga?alo još za vreme ma?arskog predsedanja Evropskom unijom. Sada, godinu dana kasnije, Viktor Orban je prevršio svaku meru. Novi nacionalisti?ki obojeni Ustav i ograni?avanje nezavisnosti ma?arske centralne banke bili su previše za Evropsku komisiju. Ona se smatra ?uvarom evropskih ugovora i zato je s punim pravom protiv Ma?arske pokrenula tri postupka zbog njihovog kršenja.

To nije neuobi?ajeno. Komisija svake godine vodi na stotine takvih postupaka jer nacionalno pravo nije uskla?eno s odre?enim propisima Evropske unije. I protiv Nema?ke su ?esto vo?eni postupci, recimo zbog zakona o Folksvagenu ili finansiranju pokrajinskih banaka. No, postupak protiv Ma?arske ima jednu drugu dimenziju. Ovoga puta je re? o osnovnim politi?kim na?elima evropske demokratije. Vrlo retko se neka od ?lanica pokazala tako tvrdoglavom i nerazumnom kao Ma?arska. EU ima dobre šanse da na kraju nametne svoje mišljenje jer, kako to sudbina nekad ho?e, Ma?arska u ovom razdoblju treba pomo? Evrope. Viktor Orban je svojom fatalnom ekonomskom politikom doveo zemlju na rub propasti i sada od EU-a i MMF-a potražuje kredite za spasavanje. Tako dugo dok postoje optužbe za kršenje ugovora, Orbanova vlada ne sme dobiti novac. Podrška ma?arskih bira?a Orbanu se istopila. Da se danas održavaju izbori, Orbanova stranka Fides verovatno više ne bi dobila ve?inu u parlamentu.

Ako Viktor Orban ne popusti, onda je u Evropskoj uniji na pomolu nova kriza. Ma?arska vlada bi spor s Briselom mogla proglasiti borbom za dostojanstvo i suverenost. Komisija mora zajedno s Evropskim sudom pravde sprovesti pravo, ako treba i pomo?u nov?anih kazni ili oduzimanjem prava glasa.

Opasnost je velika da bi od ovog spora koristi mogli imati ma?arski desni?ari. Oni ve? sada na ulicama u Budimpešti traže izlazak iz EU-a. Desni?arski Jobik je tre?a stranka po broju glasova u parlamentu, ali zbog premo?ne ve?ine Fidesa ne igra neku veliku politi?ku ulogu. Viktor Orban, u ?ijoj se retorici naziru autoritarne i nacionalisti?ke crte, ima u svojim rukama odre?ivanje daljnjeg evropskog puta Ma?arske. Ako popusti, spor ?e se brzo rešiti. No, ako sve stavi na nacionalisti?ku kartu, pred EU-om su burna vremena, i to nezavisno o dužni?koj krizi.

Viktor Orban, koji je potekao iz demokratskog pokreta, danas pre deluje kao mešavina prepotentnog Berluskonija i nedemokratskog Putina. A to Evropska unija nije zaslužila.

Autor je spoljnopoliti?ki komentator Deutsche Wellea

(Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!