Beljanski: Zakon o rehabilitaciji je neustavan

16 Dec 2015

Inicijativa za ocenu ustavnosti Zakona o rehabilitaciji podneta je Ustavnom sudu u julu ove godine

Dekan Akademije Advokatske komore Vojvodine Slobodan Beljanski izjavio je danas da sudska praksa rehabilitacije u Srbiji vre?a ljudsko dostojanstvo i dodao da je Zakon o rehabilitaciji neustavan.

“Takva sudska praksa vre?a sve gra?ane ove države. Ljudsko dostojanstvo podrazumeva osudu ratnih zlo?ina, Holokausta i svega što je bilo vezano za nacizam. Olako prelaženje preko toga, nema sumnje, vre?a dostojanstvo gra?ana”, rekao je Beljanaski na tribini u Skupštini Vojvodine.

Prema njegovim re?ima, svo?enje rehabilitacije na pitanje da li je neko imao fer ili nefer su?enje na kraju Drugog svetskog rata zna?i da bi se onda moglo postaviti i pitanje da li je sud u Nirnbergu bio fer ili nije.

Advokati Slobodan i Vladimir Beljanski podneli su u julu ove godine Ustavnom sudu Srbije inicijativu za ocenu ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o rehabilitaciji.

Politikolog Radivoje Jovovi? ocenio je da je rehabilitacija ?etni?kog komandanta Draže Mihailovi?a  “ekstremno pogrešan kurs Srbije”.

“Drugi evropski narodi ne rade ovakve stvari, ?ak i kad su proceduralne rehabilitacije u pitanju. Odluka je izrazito politi?ki oportuno definisana“, ocenio je Jovovi?.

Predsednik Udruženja antifašista Novog Sada Stanko Šušnjar ocenio je da je postupak za rehabilitaciju kvislinga Milana Nedi?a „bez sumnje presedan u celoj Evropi“.

Istori?ar Vojislav Martinov ocenio je da se desnica u Srbiji oslanja na Rusiju, uprkos zvani?noj politici Rusije, koja je, kada je Drugi svetski rat u pitanju, antifašisti?ka.

Na tribini je promovisan zbornik radova “Rehabilitacija – uzroci i posledice”.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!