Beljanski: Kod nas se fašizam oseća na sigurnom

29 May 2015

Reč je o sredini gde je opasno biti različit, u kojoj se stvara kult vođe , u kojoj se nipodaštavaju znanje i odgovornost, u kojoj se rehabilituju ratni zločinci

Pravnik Slobodan Beljanski izjavio je da se izraziti oblici fašizma u Srbiji ose?aju na sigurnom.

“Ne samo da izraziti oblici fašizma nisu iš?ezli, nego se ovde ose?aju na sigurnom”, rekao je Beljanski na predstavljanju knjige Aleksandra Molnara “Regeneracija, romantika, republika”.

On je naveo da je u Srbiji na delu izmišljena tradicija, patriotizam oli?en u slepom jedinstvu, o ?emu govori i podaci iz pojedinih istraživanja da je blizu 80 odsto gra?ana okrenuto ka nacionalizmu i anahronim programima.

Beljanski je naveo da su karakteristike društva u Srbiji i da je re? o sredini u kojoj je opasno biti razli?it, u kojoj se stvara kult vo?e i samodršca, u kojoj se nipodaštavaju znanje i odgovornost, u kojoj se rehabilituju ratni zlo?inci i krše zakoni.

Sociolog Aleksandar Molnar je ocenio da Ustav Srbije iz 2006. godine nije donet da bi pomirio društvene sukobe i regulisao podelu vlasti, ve? je donet kao fasada i privid mitske svesti o jedinstvu.

Na promociji je govorila i istori?arka Olivera Milosavljevi?, kao i Miroslav Ili?, vlasnik izdava?ke ku?e “Visio Mundi”, koja je objavila Molnarovu knjigu.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!