Beli: Teško je biti patetičniji od malog Aleka

29 Mar 2017

Poručio je da građanima ne nudi ništa "konkretno", osim slobode, časti i dostojanstva"

Predsedni?ki kandidat Luka Maksimovi?, poznatiji kao Ljubiša Preleta?evi? Beli, rekao je danas da ostali kandidati predstoje?e predsedni?ke izbore “pokušavaju da prikažu previše sudbonosno”, a kako je ocenio, klju? ?e zapravo biti naredni izbori u Beogradu i za Skupštinu Srbije.

“Ipak, ovoga puta ?e narod imati po prvi put priliku da na nivou cele Srbije izrazi svoje antisistemsko raspoloženje. Ja im kao predsednik ne mogu obe?ati mnogo, osim da ?u se preko svojih ljudi boriti za gašenje partijskog sistema, transparentnost i gra?ansku upravu”, kazao je Preleta?evi? u intervjuu agenciji Beta.

Poru?io je da gra?anima ne nudi ništa “konkretno”, osim slobode, ?asti i dostojanstva, a potrudi?e se da kroz gra?anski pokret koji vodi promoviše ljude za budu?nost.

On je, u svom prepoznatljivom satiri?nom tonu, kazao i da gra?anima obe?ava da ?e ukoliko postane predsednik on svakako bolje živeti nego do sada.

“Platica, benefinicije, nacionalna penzija… E sad, što se gra?ana ti?e, verovatno ?u nešto uraditi i za njih. Ne?u imati široka ovlaš?enja”, kazao je Beli.

Naveo je i da ne razmišlja mnogo o prvom potezu, ukoliko postane predsednik Srbije, jer su “pojedini analiti?ari krenuli da ga mra?e pri?ama da ne pobe?uje u prvom krugu”.

“Veoma sam razo?aran time. Mora?u da vidim ko ?e biti protivnik u drugom krugu, pa da pri?u koju bih prodavao narodu prilagodim upravo njegovoj pri?i. Najteže ?e mi biti ako se tamo susretnem sa Vu?i?em, ne zato što ima infrastrukturu, novce, medije, nego ne bih znao kako da budem pateti?niji i emotivniji od malog Aleka. Krenuo sam sa pri?om o odlikovanju prosjaka, možda je to prepopulisti?ki, ali bi?e ideja”, kazao je Preleta?evi?.

Požalio se i da ga mu?i pisanje predsedni?kog programa, da svakog dana pokušava, ali da mu ne ide.

“Kažu da je pun opštih mesta, našlifovao sam se kao pravi politi?ar. Ja mislim da je to gubljenje vremena, ali neki me uveravaju druga?ije. Kažu ‘Ljubiša, vidi kako Aca pobe?uje, štrika ekspozee i programe’, a ja im objašnjavam da je klju? njegovog uspeha u ne?emu drugom, a ne u nekakvim ta?kama koje nakon izbora više i ne postoje”, rekao je kandidat pokreta “Samo jako”.

Govore?i o Kosovu, ocenio je da je bezobrazno da on i predstavnici njegove generacije rešavaju “brljotine” koje su prethodnici pravili još od osamdesetih, pa i ranije.

“Previše smo pri?ali o Kosovu kao da je to neki termin, pri?amo o statusu ne?ega, a nije se vodilo ra?una o ljudima koji tamo žive. Njima se mora pomo?i, ali suštinski, ne da ih lažu i mažu kao dosad, a Kosovo ?e se samo vratiti u okvire Srbije kada postanem predsednik – verujem u to da ?u napraviti bajnu pri?u koja ?e ih naterati da porazmisle o svemu”, smatra Preleta?evi?.

Komentarišu?i svoju ulogu ukoliko kao predsednik države postane i vrhovni komandat Vojske Srbije on je ocenio da mora da postoji pristojna manja vojska, ali i širi krug spremnih ljudi za “Ne daj bože”.

“Zadaci Vojske ?e dok sam ja predsednik isklju?ivo biti ?uvanje sopstvenih granica. Predstavnik sam generacije koja je odrastala u vreme ratova, ljudima ovde je toga dosta”, naveo je Preleta?evi?.

Po pitanju saradnje sa NATO-o smatra da ukoliko postoji mogu?nost da se ostvari neki državni interes – treba pri?ati, ali da je sa NATO-om to malo teže posle svega što se desilo.

“Ono što je za nas od klju?ne važnosti je održavanje mira u regionu. A politi?ari ‘stare škole’ na Balkanu veoma neoprezno prilaze toj temi, ?esto raspiruju?i me?usobnu mržnju i poigravaju?i se sa životima ljudi”, smatra Preleta?evi?.

Dodao je i da diplomatsku saradnju treba izmeriti ekonomskim parametrima, pošto se od ljubavi ne živi.

“Dakle, hajde da merimo, pa onda da gra?ani referendumski odlu?e šta je za njih najbolje. To je jedini ispravan put, ali u svakom slu?aju saradnju treba nastaviti sa svima”, odgovorio je Beli na pitanje šta ?e biti njegov prioritet u diplomatiji – Njujork, Moskva, Peking, Brisel, Berlin…?

(Beta)

Podelite ovu stranicu!