Belgijski parlament ozakonio eutanaziju dece

15 Feb 2014

Posle izuzetno emocionalne debate u belgijskom parlamentu većinom glasova usvojena je odluka o usvajanju novog pravilnika Zakona o eutanaziji koji se odnosi na decu i mlade

Socijaldemokrate, zeleni i liberali su svojim glasovima rešili tu dilemu: 86 politi?ara glasalo je za, 44 protiv, a 12 ih je bilo suzdržano. „Bol i patnja ne poznaju granice i mladi sada imaju priliku da, zajedno sa roditeljima i lekarima, u bezizlaznoj situaciji, kažu zbogom životu“, kaže Hans Bonte iz redova socijaldemokrata.

Usvajanjem tih izmena, ozakonjena je eutanazija djece. Lekari ?e, na primer, maloljetnike obolele od raka na njihovu izri?itu želju uspavati ubrizgavanjem medikamenata. Belgijski lekari o?ekuju više takvih slu?ajeva ve? tokom ove godine.

Demohriš?ani i desni?ari protiv

Protiv izmena zakona glasali su demohriš?ani i desni?arska partija „Vlaams Belang“. Poslanik te druge stranke Bert Šofs je izjavio: „Naša stranka se izri?ito uzdržava i protivi uplitanju u ljudski život, kako na njegovom kraju, tako i na po?etku“.

Da li se mladi i deca mogu odlu?iti za smrt? Medicinska sestra Sonja Develter zastupnica palijativne medicine koja se protivi eutanaziji i ima za cilj pružanje potrebne nege osobama sa neizle?ivom boleš?u, ublažavanje bolova i podizanje kvaliteta života pacijenta. Ona ne veruje da su deca sposobna da donose takve odluke.

„Ono što me uznemirava jeste da postoje ljudi koji tvrde da deca od osam do 18 godina mogu da donesu odluku o eutanaziji. Deca zapravo žele da žive. Ponekad kažu da im je dosta terapije od koje gube kosu i da je to grozno. Me?utim, ona u stvari žele da žive“, kaže Sonja Develter.

Za i protiv

Belgija je prva zemlja koja je usvojila eutanaziju dece bez ograni?avanja uzrasta. Doduše i u Holandiji postoji sli?an zakon, ali je starosna granica odre?ena tek u uzrastu od 12 godina. U Nema?koj je eutanazija zabranjena.

Parlament Belgije je još krajem prošle godine odobrio taj prijedlog. Sada je ostalo još da zakon potpiše belgijski kralj Filip, što se o?ekuje da ?e uraditi. Crkvene ustanove i udruženja pacijenata kriti?ki su se izrazili prema tom zakonu. Ipak, ankete su pokazale da je ve?ina gra?ana za zakon.

Stroga pravila

Novi zakon pak postavlja stroge granice i uredbe o eutanaziji maloletnika. Psiholog mora tako?e da posvedo?i da je maloletnik sposoban da odlu?i da se na njemu izvrši procedura eutanazije. Pored toga, roditelji tako?e moraju da se slože s tim. Iz tih uredbi su isklju?ene bebe i psihi?ki oboljela deca.

Tokom 2012. godine, u Belgiji su 1.432 gra?anina zatražila izvršenje eutanazije i to ?ini dva procenta ukupnog broja umrlih u toj zemlji.

(Faruk Šabanovi?, Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!