Belgija i Holandija razmjenjuju teritoriju

31 Dec 2015

Postignut dogovor da se razmijeni dio teritorije koja je često izazivala probleme između dvije države

Holandija i Belgija su postigli dogovor da razmijene dio teritorije oko njihove isprepletene granice koja je ?esto izazivala probleme izme?u dvije strane.

Gradona?elnik belgijskog grada Visea Marcel Neven je izjavio da je ovakva odluka korisna i dobra za obje zemlje.

“Donijeli smo ovu odluku, jer to ima smisla”, rekao je Neven, dodaju?i kako se ovo trebalo desiti i mnogo ranije jer ?e, kako je kazao, svima olakšati život.

Belgija ?e izgubiti istureni komad zemlje u rijeci Meuse koja dijeli dvije zemlje, ali ?e riješiti pravne nesuglasice jer je rijeka krivudala i pretvorila taj dio teritorije, koji pripada Belgiji, veli?ine 15 nogometnih terena, u poluotok povezan kopnom samo sa Holandijom, prenosi Anadolija.

Uto?ište za trgovce drogom

Ranije se spominjalo da na toj teritoriji vlada bezakonje i da je postalo uto?ište za trgovce drogom i bijelim robljem.

Holan?ani nisu mogli tamo i?i, jer je belgijska teritorija, a za belgijsku policiju je bilo jako komplicirano da tamo stignu jer su morali svaki put i?i ?amcima.

Belgija ?e, zauzvrat, dobiti mali dio oko kanala koji je izgra?en da se poboljša saobra?aj izme?u dvije zemlje.

Pripremne aktivnosti za razmjenu teritorije su obavljene i parlamenti bi trebali okon?ati sporazum 2016. godine.

Prošlo je skoro dva stolje?a od kada su, 1843. godine, postavljene grani?ne oznake.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!