BELA J. GARAI: Dole državni izdajnici!

06 Feb 2015

Kako se narodne mase i pojedinci pripremaju za veliki svenarodni miting podrške premijeru Vučiću!

Sa velikim nestrpljenjem iš?ekujem najavu najnovijeg mitinga za podršku našoj Vladi! ?itam sve vesti i izjave s tim u vezi, i pripremam se za veliki doga?aj.

Kako ?ujem, glavni inicijator je naš naprednja?ki gradona?elnik u Novom Sadu, odlu?an i budan patriota, koji je bezbroj puta ve? dokazao svoju bezgrani?nu privrženost vladi i njenom predsedniku. Ali ne samo on, više ministara tako?e svesrdno podržava ovu ideju. Svi oni koji smatraju da se sprema velika zavera protiv naših voljenih rukovede?ih kadrova, kao i cele naše dražave, pa zato treba bez odlaganja velikim mitingom manifestovati našu odlu?nost, pokazati drskom neprijatelju da ?vrsto stojimo iza naše vlade. I da nas niko ne može pokolebati!

Istini za volju, sam predsednik vlade, Aleksandar Vu?i? zasad se protivi održavanju mitinga, jer – kako re?e – nije vreme za okupljanje nego za rad, ali pretpostavljam da je re? samo o njegovoj poznatoj skromnosti i da duboko u sebi i on želi da se okupimo.

Iskreno se nadam da ?e ovo blago zimsko vreme potrajati i da ne?emo morati cvoko?u?i da slušamo patriotske govore. Ne daj Bože da zahladi pa da organizatori budu primorani autobusima dovesti entuzijaste sa strane, koji ?e se za skromne dnevnice i nekoliko sendvi?a sa salamom i krastavcima spontano okupiti ispred Banovine ili gradske ku?e, svejedno. Jer se plašim da ?e mnogi naši sugra?ani ostati u svojim toplim sobama, ne mare?i za izuzetno opasnu situaciju u kojoj su se našli naši vode?i ljudi. Nažalost, ima dosta mekušaca me?u nama!

Što se mene li?no ti?e, dosad me niko nije zvao, valjda zato, što sa jedne strane – zbog moje loše sre?e pri ro?enju – ne pripadam ve?inskoj naciji, a sa druge što još nisam po?astvovan ?lanstvom u SNS-u. Iskreno re?eno, i nisam se mnogo trudio, ne treba mi nikakav unosan položaj u gradskoj upravi, primam lepu penziju, koja samo upore?uju?i sa nema?kom – izgleda mizerno; u Etiopiji bih bio pravi bogataš! Nedavno su je ?ak smanjili za deset posto da ne bih suviše optere?ivao državni budžet.

Svejedno, suština je da nisam partijaš, ali da ipak smatram svojom dužnoš?u da budem me?u mitingašima. Tim pre jer smo se mi, Novosa?ani, ve? jednom obrukali kada smo uskratili vodu žednim Kosovarima-mitingašima. Koji su, ne mare?i za umor, došli ?ak iz daleke južne pokrajine ovamo, u severnu pokrajinu, da nam pomognu u svrgavanju antidržavne, autonomaške-birokratske bande. Ne smemo sebi dozvoliti da opet ispadnemo neodgovorni i bezose?ajni gra?ani!

Osim toga, na u?eš?e me obavezuje i ?injenica da se SVM tako?e priklju?io naprednjacima na republi?kom nivou, pa sam samim tim valjda i ja obavezan da budem prisutan na mitingu vladaju?ih stranaka. Još bi mogli da se žale Ištvanu Pastoru zbog mog izostanka! Razmišljao sam, kakav transparent da ponesem: najpre sam se setio jedne stare, poznate parole iz doba jugurt-revolucije koja po?inje ovako: „Ako se ja kao Ma?ar ne plašim…”, ali mi se ?inilo suviše duga?kim, iskreno, nemam tako veliki lezonit da sve stane na njega. Možda ?u ipak napisati samo kratko i jasno: „Dole državni izdajnici!” To je mnogo kra?e, a i u raznim drugim prilikama može da posluži.

Kona?nu odluku sam doneo ipak tek kada sam na novinskom kiosku ugledao naslovnu stranicu jednog beogradskog tabloida na kome je stajalo: „Dikovi?a ciljaju da bi ubili Vu?i?a!” Vrag odneo šalu, pomislio sam, situacija je stvarno ozbiljna, kada su se ve? drznuli da ciljaju u na?elnika generalštaba i predsednika vlade! Onda sam pro?itao i izjavu predsednika države, da je general Dikovi? ?astan oficir Vojske Srbije i da su napadi na njega pokušaj da se diskredituje i destabilizuje vojska. A iza napada stoje oni krugovi kojima nije u interesu moderna, razvijena Srbija – tuma?io je predsednik.

Zatim sam pro?itao i izjavu Aleksandra Vu?i?a, koji nije obavešten o detaljima “slu?aja Dikovi?”, ali bez obzira na to i on zna da je re? o napadu na državu, i da se time želi izazvati opšta nestabilnost. Vo?a socijalista, ministar spoljnih poslova Ivica Da?i? otišao je ?ak korak dalje, pa je tvrdio da se radi o pokušaju destabilizacije cele regije!

?ovek da ne poveruje: ceo Zapadni Balkan je u opasnosti!

Nažalost, iz novinskih izveštaja nisam uspeo ta?no razabrati ko su ti odvratni državni neprijatelji koji uporni pokušavaju oklevetati našu armiju i na?elnika generalštaba, a koji su toliko mo?ni da su u stanju da destabiliziju celu našu zemlju, a i šire, što bi se reklo, gotovo ceo Balkan. Ali slutim da su opet u pitanju nevladine organizacije, poznate po tome što stalno nešto zanovetaju. Pre svega, Fond za humanitarno pravo, koje je osnovala zloglasna Nataše Kandi?. Oni su iš?eprkali nekakve nove dokumente o ratnim zlo?inima na Kosovu 1999. Navodno, na osnovu njih se može prepoznati odgovornost generala Dikovi?a, koji je u to vreme bio komandant 37. motorizovane brigade JNA, za doga?anja u Drenici. I navodno, odgovornost za takozvanu asanaciju terena, odnosno premeštanje poginulih albanskih civila na druge lokacije, sa ciljem da zlonamerni okupacioni NATO-oficiri ne bi pomislili da se tu desilo nekakvo masovno ubistvo. Zato traže od tužilaštva za ratne zlo?ine da pokrene istragu.

Istina, za sada se ne zna kako su oni izgubili život, ako ih naše snage nisu poubijale, ali se u nekim medijima spekuliše da su ih u stvari ubile neke plja?kaške bande. Štaviše, na jednom portalu sam pro?itao interesantnu pretpostavku: možda su se me?usobno poubijali? Ko zna zašto, valjda da ocrne naše vojnike. Poznavaju?i podle Albance separatiste, ne bih se mnogo ni iznenadio.

Iskreno se nadam da ?e istraga, ako se zbilja sprovede, pokazati da su sve te optužbe gnusna laž, i tako ?e se dokazati nevinost lažno optuženih. Obistini?e se tvrdnja našeg predsednika, koji to ve? unapred zna i bez istrage. Ali bez obzira na sve to, i ja mislim, da nam je potreban miting da bismo pokazali mrskim neprijateljima da narodne mase stoje iza našeg premijera!

A ako bi se Nataša Kandi? kojim slu?ajem našla na mitingu, sumnjam da bi dobro prošla. Možda bih i ja zaboravio na svoje lepe manire, pa bih je prvi ošamario!

(Preuzeto sa portala Vajdasagma)

Podelite ovu stranicu!