Bela Čorba novi predsednik DSVM-a

24 Feb 2013

"Na polju manjinskog politiziranja potrebno je nastupati sa većom tvrdoćom “

Na izbornom kongresu Demokratske stranke vojvo?anskih Ma?ara (DSVM) u subotu u Be?eju za novog predsednika stranke – kao jedini kandidat – izabran je Bela ?orba (Csorba Béla). Dosadašnji predsednik Andraš Agošton nedavno je najavio svoje povla?enje iz aktivne politike i nije ni prihvatio predlog da bude kandidat za predsednika i u narednom periodu.

Na kongresu sa 154 delegata iza zatvorenih vrata Bela ?orba izabran je za predsednika sa 138 glasova. Andraš Gustonj (sa 130 glasova) i Laslo Kova? (73) izabrani su za potpredsednike stanke.

Novoizabrani predsednik Bela ?orba izjavio je da je rasprava na kongresu pokazala opredeljenje da stranka treba da nastavi dosadašnji pravac delovanja, a delegati su izrazili i uverenje da ?e premostiti sadašnje organizacione i materijalne probleme.

“Mada na ma?arskoj politi?koj sceni u Vojvodini vodimo opozicionu politiku, mi ?emo i dalje istrajati u zahtevima za autonomiju, koja za zajednice van matice predstavlja životno pitanje. Na polju manjinskog politiziranja potrebno je nastupati sa ve?om tvrdo?om“ – izjavio je novi predsednik DSVM-a.

(Vajdasag Ma) 

Podelite ovu stranicu!