Bečejski mozaik osuđen zbog pisma čitaoca

25 May 2015

Sud prvo oslobodio pa osudio Bečejski mozaik

Viši sud u Novom Sadu nepravosnažno je osudio list Be?ejski mozaik na kaznu od 75.000 dinara, uz obavezu da plati još oko 150.000 dinara sudskih troškova, za povredu ?asti, po tužbi sekretarke Udruženja gorana iz Be?eja Marije Mikovi?.

Sudija Jasmina Alargi? navela je u presudi da se usvaja tužba za povredu ?asti, dok se tužba za povredu ugleda tužilje odbacuje, jer ?injenice pokazuju da joj ugled nije bio ugrožen.

U maju prošle godine isti sud i ista sudija bili su presudili u korist Be?ejskog mozaika, odnosno tužba Marije Mikovi? je bila odba?ena kao neosnovana, jer je sud procenio da Be?ejski mozaik nije povredio odredbe Zakona o informisanju.

Tada je bilo naloženo tužilji da Be?ejskom mozaiku nadoknadi troškove postupka u ukupnom iznosu od oko 95.000 dinara.

Marija Mikovi? se bila žalila na tu presudu, a Apelacioni sud je u septembru 2014. usvojio žalbu i vratio slu?aj Višem sudu.

Mikovi?eva je tužila Becejski mozaik zbog objavljenog pisma u kojem ?italac kritikuje rad i aktivnosti u Goranskom parku u Be?eju, koji je dat na upravljanje i održavanje Udruženju gorana.

U tom pismu ?italac je bio izneo svoj li?ni stav o se?i drve?a i rastinja u Goranskom parku, koja se dogodila u februaru 2013. godine.

Savet za štampu je u odluci od 27. februara prošle godine, jednoglasno zaklju?io da je u istom broju list omogu?io i tužilji da na istoj stranici iznese svoje vi?enje celog slu?aja, te da Be?ejski mozaik nije prekršio Kodeks novinara Srbije.

Pravni zastupnik Be?ejskog mozaika Milan ?uki? izrazio je ?u?enje jer je sud u prvoj presudi uvažio odluku Saveta za štampu, da bi sada, u ponovljenom postupku, doneo presudu koja je druga?ija od osluke Saveta za štampu.

“Ne?emo se mešati u sudski postupak, ali se nadamo da ?e drugostepeni sud primeniti sve evropske standarde u oblasti javnog informisanja i standarde koji su vezani za Kodeks novinara Srbije”, rekao je ?uki? za Autonomiju i dodao da je uveren da je Be?ejski mozaik postupao u skladu sa profesionalnim standardima.

Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) kritikovalo je u septembru prošle godine odluku Apelacionog suda da se poništi presuda Višeg suda po kojoj je Be?ejski mozaik oslobo?en krivice.

NDNV je bio izrazio ?u?enje da se jednom mediju sudi zbog pisma ?itaoca i ocenio da je to napad na medijske slobode.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!