Bečeji o Vojvodini u Evropskom parlamentu

04 Sep 2008

Ma?arski poslanik u Evropskom parlamentu Žolt Be?eji ocenio je na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta da ukolik…

becei.jpgMa?arski poslanik u Evropskom parlamentu Žolt Be?eji ocenio je na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta da ukoliko Evropska unija u zaštiti ljudskih i manjinskih prava želi da se koristi sredstvom sankcionisanja na verodostojan na?in, da onda mora i efikasnije nego dosad da usmeri pažnju i napore ka samoj Evropi. Be?eji je naime, kako je saopšteno, takav argument izneo u podse?anju da „i pored važe?eg zaklju?ka EP, izveštaj o zabrinjavaju?em položaju nacionalnih manjina u Vojvodini Pododbor za ljudska prava ve? tri i po godine nije stavio na dnevni red“.
Evropski poslanik Be?eji je, tako?e, ocenio da je zaštita autohtonih ili istorijskih manjina u Vojvodini ne samo opšte principijelno pitanje, nego i stvar unutrašnje solidarnosti u EU, budu?i da su, kako je ukazao, mati?ne države najve?eg broja tradicionalnih vojvo?anskih manjina danas ve? ?lanice Evropske unije, pa da i shodno odgovornosti koja iz toga proisti?e Evropski parlament treba da se aktivno i po istovetnim merilima bavi problemima nacionalnih i etni?kih manjina.

(www.vajdasagma.info)

Podelite ovu stranicu!