Bečej: Za četiri meseca opština potrošila 264 miliona dinara

21 Oct 2014

Za reprezentaciju za mesec dana plaćeno oko 1.800 evra

U maju, junu, julu i avgustu mesecu, na osnovu podataka kojima raspolaže Uprava za trezor Ministarstva finansija, a objavljuje BUM, ukupni prihodi budžeta opštine Be?ej iznosili su 296.308.591,33 dinara. Od 1. maja do 31. avgusta ukupni rashodi budžeta opštine Be?ej bili su 264.822.353,27 dinara.

U maju mesecu ve?i deo troškova su ?inile zarade zaposlenima i funkcionerima u opštini, upu?eni su transferi opštinskim institucijama, nekima od javnih preduze?a i mesnim zajednicama itd.

Izdvajamo nekoliko interesantnijih pla?anja iz budžeta opštine u maju mesecu.

Firmi “Milka Novakovi? PR Mikro-optika” iz Beograda 12. maja pla?eno je 20.700 dinara za promet roba i usluga, bez informacija o kakvom prometu je re?.

U toku maja pla?eno je nekoliko ra?una za reprezentaciju – svi ra?uni su pla?eni 14. maja. Hotelu “Bela la?a” pla?eno je 17.670, 17.375, 8.530, 8.350, 4.620, 11.520 i 7.010 dinara, a Silviji Ulijan PR, restoranu doma?e kuhinje 10.455, 3.600, 4.600, 4.420 i 4.805 dinara, dok su restoranu “Retro natura” pla?eni ra?uni u iznosima od 5.110 i 2.700 dinara. Restoranu “Don Quijote” upu?eni su iznosi od 16.380, 5.120, 3.720 i 2.840 dinara. Restoranu “Pipping” iz Novog Sada pla?eni su slede?i iznosi: 9.175, 11.888, 5.155 dinara, a restoranu “Adresa – centar 021” iz Novog Sada 14.190, 15.005, 13.203 i 16.065 dinara.

Samo u maju mesecu su predstavnici opštine u restoranima u Be?eju i Novom Sadu potrošili 223.503 dinara, odnosno oko 1.850 evra.

Firmi DTD “Srednja Ba?ka” je 20. maja pla?eno 558.600 dinara za projektnu dokumentaciju Beljanske bare, a istog dana Be?ejprevozu 957.588 dinara, na ime prometa roba i usluga.

Firmi “Geopanonija” iz Novog Sada je 30. maja obezbe?eno 215.946 dinara, a opštinskoj poljo?uvarskoj firmi Link FTO istog dana 1,6 miliona dinara.

(Be?ejski mozaik)

Podelite ovu stranicu!