Bečej: Odbornicima po metla za čišćenje korupcije

05 Jan 2015

Odbornici i funkcioneri su pozdravili akciju mladih Bečejaca

?lanovi Be?ejskog udruženja mladih (BUM) realizovali su na poslednjem zasedanju lokalne skupštine novogodišnju akciju “O?isti korupciju” i uz prazni?ne ?estitke be?ejskim odbornicima su uru?ili metle i majice.

Predsednik BUM-a Aleksandar ?eki? rekao je za Autonomiju da su mladi aktivisti ovim performansom ukazali na goru?i problem u društvu i simboli?no pozvali odbornike Skupštine opštine da u narednoj godini “o?iste” Be?ej od korupcije.

“U proteklom periodu smo radili istraživanje javnog mnjenja o temama budžeta, budžetskih prioriteta, korupcije i informisanosti, a rezultati su bili poražavaju?i. Anketirano je preko dve hiljade naših sugra?ana, od kojih 63 odsto smatra da je informisano o budžetu, a samo oko deset odsto zna koliko je otprilike iznosio usvojen budžet za 2014. godinu, tako?e samo 66 odsto ispitanika smatra da ima pravo na uvid u potrošnju iz opštinskog budžeta”, objasnio je ?eki?.

ocisti2On je dodao da su ispitanici pokazali veliku nesigurnost u to ko ima najviše uticaja na donošenje budžeta i šta se može u?initi po pitanju borbe protiv korupcije.

Predsednik BUM-a je istakao da su aktivisti na ovaj na?in želeli da odbornicima lokalnog parlamenta stave do znanja da su oni ti koje su gra?ani birali i da su oni ti koji donose odluke i koji imaju mogu?nost i na?in da direktno i indirektno uti?u na stanje u lokalnoj zajednici, na budžet i budžetske prioritete.

?eki? je napomenuo da su odbornici kako opozicije, tako i vladaju?ih stranaka, ali i funkcioneri, pozdravili ovu aktivnost mladih. Na ovoj sednici be?ejske skupštine usvojen je predlog budžeta za 2015. godinu.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!