Bebac: Žene najčešće same daju novac lekarima u porodilištima

09 Dec 2014

Oko 42 odsto ispitanica kazalo je da nije imalo susret sa korupcijom prilikom porođaja

Istraživanje koje je sproveo roditeljski portal Bebac iz Novog Sada (www.bebac.com) me?u porodiljama pokazalo je da žene “?aste” ginekologe, a ne da im ginekolozi traže mito.

U istraživanju je u?estvovalo 482 žene iz cele Srbije, a 35 odsto ispitanica kazalo je da je “?astilo” ginekologa, dok su u komentarima na anketu iznele stav u kojem pokazaju da taj ?in uopšte ne smatraju oblikom korupcije.

Ispitanice tvrde da se ?aš?avanje lekara “podrazumeva”, da je to “red” i navode da su ginekolozima davale izme?u 100 i 500 evra, da bi mogle da ih zovu u svako doba dana i no?i.

To im, kako su rekle, jedino daje sigurnost da ne?e biti zanemarene i da ?e na poro?aju sve pro?i u najboljem redu, naveo je Bebac.

Oko 42 odsto ispitanica kazalo je da nije imalo susret sa korupcijom prilikom poro?aja, naveo je Bebac.

Da su dale mito, ali indirektno, na preglede kod privatnika i analize u laboratorijama, potvrdilo je 10 odsto anketiranih žena, a sedam odsto je priznalo da je novac dalo anesteziologu ili babici na poro?aju.

?etiri odsto ispitanica anonimno je priznalo da su platili svom ginekologu da bude na poro?aju, a dva odsto je moralo da da novac da bi bile poro?ene carskim rezom.

“Me?utim, ono što je zabrinjavaju?e je što je veliki broj ovih žena u komentarima na anketu reklo da su imale komplikacije na poro?aju, odnosno da nisu bile ravnopravno tretirane da drugim ženama, a mnoge nose i traume iz poro?ajne sale”, naveo je Bebac.

Istraživanje je sprovedeno povodom Me?unarodnog dana borbe protiv korupcije, 9.decembra.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!