Bebac: Gradonačelnik Novog Sada da vrati novac koji je oduzeo od dece

15 Jun 2016

Bebac je gradonačelniku Novog Sada poručio da neće dozvoliti da tako perfidno dovodi u pitanje egzistenciju porodica i dece

Roditeljski portal bebac osudio je danas odluku gradskih vlasti u Novom Sadu da se subvencije za privatne vrti?e smanje za polovinu.

Gradsko ve?e donelo je odluku da tokom juna, jula i avgusta privatnim vrti?ima isplati 50 odsto novca za subvencionisanje boravka dece koja su bila ispod crte u “Radosnom detinjstvu”.

Bebac je sapštenju ocenio da su roditelji ponovo dovedeni pred svršen ?in.

“Na dan po?etka raspusta i na dan kada je javnost saznala da je ?ak 4.730 mališana u Novom Sadu odbijeno za upis u državne vrti?e, roditelji su saznali da su subvencije za privatne vrti?e smanjene za 50 odsto”, piše u saopštenju.

Roditeljski portal je tražio da se bez odlaganja vrate subvencije za decu i poru?uje da su dovedeni u pitanje egzistencija roditelja i njihove dece.

“Ako ste nesposobni da obezbedite svoj deci mesto u vrti?ima u predškolskoj ustanovi ?iji ste osniva? i iz koje godinama stavljate na liste ?ekanja ili odbacujete hiljade dece bez jasnih razloga i kriterijuma, vaša obaveza je da bar omogu?ite roditeljima dece koja idu u privatne vrti?e uz subvencije grada da donesu informisanu odluku o tome koliki trošak mogu da priušte i da znaju kada i pod kojim uslovima njihovo dete može da poha?a vrti?”, poru?io je gradona?elniku Bebac.

U saopštenju se od novosadskih vlasti traži da se prizovu pameti i reše neizvesnu situaciju, kako sa subvencijama za privatne vrti?e, tako i sa upisom u državne.

“Zahtevamo ta?ne i jasne kriterijume za upis u državnu predškolsku ustanovu i blagovremeno planiranje subvencija za neupisanu decu, kako bi mogla da borave u privatnim vrti?ima”, dodaje se u saopštenju.

U njemu se traži i objašnjenje zbog ?ega se, dan pre raspusta, sa dve nedelje zakašnjenja, menjaju pravila igre tako što se finansijski iscrpljeni roditelji dovode na ivicu egzistencije mnogo ve?im troškom.

Bebac je gradona?elniku Novog Sada poru?io da ne?e dozvoliti da tako perfidno dovodi u pitanje egzistenciju porodica i dece.

“To što rasipate novac gra?ana Novog Sada na besmislene projekte je vaša odgovornost, ali nažalost i problem svih nas. Zahtevamo od vas da se ponašate odgovorno prema našoj deci i da vratite novac koji ste oduzeli od dece u najkra?em roku”, poru?uje se u saopštenju.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!