Basara: Srbija više nema istoriju

26 Nov 2015

Istorija mora biti odvojena od dnevne politike, propagande i banalizacije

Književnik Svetislav Basara izjavio je ve?eras da je knjiga istori?arske Latinke Perovi? “Dominantna i neželjena elita” svedo?anstvo da Srbija ima sjajne istori?are, ali da nema istoriju, i to zahvaljuju?i upravo dominantnoj eliti koja ne želi istorijsku realnost ukoliko joj ona ne odgovara.

“Naša elita ne želi realnost koja je proizašla iz istorije, ve? iz narodnih pesama i pseudo mitologije. Ono što imamo u udžbenicima po školama i fakultetima je serija nebuloza i mistifikacija koje su proistekle iz slepa?kih guslanja. To nije smešno, to je tragi?no”, rekao je Basara na promociji knjige u Novom Sadu.

Komentarišu?i deo knjige posve?en jedinom predstavniku “dominantne elite” Dobrici ?osi?u, Basara je rekao da je ?esto pisao oštro protiv njegove ideologije, misle?i da je ?osi? taj koji je “prevario ogroman broj Srba”.

“Me?utim, Srbi su želeli da budu prevareni i vrlo rado su prihvatili tu njegovu prevaru. Postoji izreka da svetina voli da bude varana i da ?e uvek radije ?uti pri?u kako je uzvišena i posebna, nego istinu o samoj sebi, koja je vrlo ?esto neprijatna”, rekao je Basara.

U knjizi je detaljno analizirano 13 istorijskih li?nosti koje su uticale na društvena i politi?ka kretanja, a recenzent Milan Suboti? objasnio je da su bilo kakve kritike o izboru tih li?nosti deplasirane, jer su to ljudi koje je Perovi?eva poznavala, razumela njihov rad, a zajedno sa nekima od njih i pripadala “neželjenoj eliti”.

Novinar Dimitrije Boarov objasnio je da knjiga pokazuje da Srbija nije imala sre?e sa “nedodirljivim, vode?im nacionalnim idejama dominantne elite”, te da je zbog njih ostala jedna od najnerazvijenijih i najsiromašnijih zemalja Evrope.

“Uvek u fatalnom istorijskom zakašnjenu i mimo duha teku?eg evropskog vremena, bore?i se za razrešenje isto?nog pitanja uz isto?nu bra?u, Srbija je sebi stvorila istoriografiju kao pomo?nicu nacionalnim interesima, a najviše kao pomo?nicu praideji o nacionalnom oslobo?enju i ujedinjenju”, objasnio je Boarov.

Publicista iz Zagreba Slavko Goldštajn rekao je da je ova knjiga najvrednije suo?avanje sa prošloš?u u Srbiji, ali i u celom regionu bivše Jugoslavije.

“Mi u Hrvatskoj nemamo ovakvu knjigu, a trebala bi i nama. U njoj se može shvatiti i da nerazumevanje izme?u Srba i Hrvata ne traje 20 ili 70 godina, ve? mnogo duže, još od Prvog rata”, rekao je Goldštajn.

Autorka knjige Latinka Perovi? rekla je da je veoma bitno razlikovati istorijsko saznanje i istorijsku svest.

“Saznanje je rezultat prou?avanja i iskustava, a ono je po nekom usudu našeg društva ?esto bivalo inferiornije od istorijske svesti koja je sazdana od se?anja legendi i mitova. Bilans na prelazu iz 20. u 21. vek nalaže nam da pokušamo, ne samo da postavljamo pitanja, ve? i da tražimo odgovore kojima bi pripremali jednu druga?iju elitu da kr?i put ovom zapuštenom, siromašnom i zaostalom narodu. To su odgovornosti i obaveze istori?ara”, rekla je Perovi?.

Upozorila je i da istorija mora biti odvojena od dnevne politike, propagande i banalizacije, te da mora biti shva?ena kao ozbiljan poziv profesionalaca i intelektualaca koji imaju znanja, ali i morala.

Suizdava?i knjige “Dominantna i neželjena elita” su Dan Graf i Radio-televizija Vojvodine.

(RTV, Beta)

Podelite ovu stranicu!