BAPTISTI KOD EGEREŠIJA: Problemi jer nismo priznati kao tradicionalna crkva

22 Mar 2010

Predstavnici

Šandor EgerešiPredstavnici Baptisti?ke verske zajednice u Srbiji izjavili su danas da imaju problema prilikom konkurisanja pred državnim fondovima zato što nisu me?u priznatim tradicionalnim verskim zajednicama u Srbiji.
Oni su u razgovoru sa predsednikom Skupštine Vojvodine Šandorom Egerešijem kazali da zbog statusa te verske zajednice u Zakonu o crkvama, nisu u mogu?nosti da konkurišu za finansijsku podršku kod pokrajinskih fondova, preneo je Pokrajinski sekretarijat za informacije.
Dodaje se da su gosti izneli Egerešiju i planove za renoviranje zgrade Misijskog centra u Staroj Moravici.
Predsednik Saveza baptisti?kih crkava u Srbiji Ondrej Franka je kazao da je ta verska zajednica više od sto godina prisutna na prostorima Srbije i da je veoma aktivna u humanitarnom radu.
Egereši je rekao da veoma ceni razgranati humanitarni i socijalni rad te verske zajednice i dodao da je otvoren za saradnju i pružanje pomo?i u njenim dobrotvornim akcijama koje su usredsre?ene na sve gra?ane, bez obzira na nacionalnu, rasnu ili versku pripadnost, piše u saopštenju.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!