Bankovni račun mora biti dostupan svakom europskom građaninu

23 Mar 2014

Pregovara?i europskih institucija postigli su ovaj tjedan dogovor o prijedlogu nove direktive koja ?e omogu?iti svi…

Pregovara?i europskih institucija postigli su ovaj tjedan dogovor o prijedlogu nove direktive koja ?e omogu?iti svim europskim gra?anima da posjeduju osnovni bankovni ra?un, uklju?uju?i do sada izuzete skupine kao što su izbjeglice, strani studenti i imatelji plave karte, objavio je Europski parlament.

Gotovo 58 milijuna ljudi u EU, po podacima Europske komisije, ne posjeduje bankovni ra?un, što im otežava svakodnevni život.

Pregovara?i Europskog parlamenta i država ?lanica postigli su u ?etvrtak politi?ki dogovor o prijedlogu zakona, koji ?e svim europskim gra?anima omogu?iti da otvore bankovni ra?un, da to bude transparentno i da ga mogu lakše promijeniti.

Države ?lanice mo?i ?e odlu?iti ho?e li dopustiti prekora?enje po ra?unu i u kojem iznosu.

‘U današnjem svijetu, ako nemate osnovni bankovni ra?un, svakodnevni vam je život teži i skuplji, primjerice pla?anje ra?una za struju ili primanje pla?e’, rekao je europski povjerenik za unutarnje tržište Michel Barnier.

‘Direktiva ?e olakšati potroša?ima da prona?u bolju ponudu i niže troškove za svoje bankovne ra?une i da ih promijene ako to žele’, dodao je.

Države ?lanice po tom se pitanju jako razlikuju. U Francuskoj bankovne ra?une posjeduje 99 posto ku?anstava, dok ih u Bugarskoj i Rumunjskoj nema gotovo polovica stanovnika.

Novi zakon stupit ?e na snagu kada ga formalno usvoji Europski parlament na plenarnoj sjednici u travnju i države ?lanice.

(Tportal)

Podelite ovu stranicu!