Banke upozoravaju klijente zbog transakcija s Rusijom

04 Oct 2014

Pazite s kim poslujete

U nekoliko banaka u Srbiji klijentima se izdaju pismena upozorenja da novac koji upla?uju možda ne?e sti?i do krajnjeg odredišta, ukoliko posluju sa ruskim državljanima i njhovim firmama, koji su pod sankcijama EU i SAD.

Iz Narodne banke Srbije su naveli da centralna banka nije izdavala takvo uputstvo bankama u Srbiji.

U pismenim upozorenjima pojedinih banaka, u koje je agencija Beta imala uvid, klijentima se skre?e pažnja da banka ne može snositi odgovornost ukoliko zbog me?unarodnih sankcija prema Rusiji novac ne stigne do krajnjih korisnika.

Te banke, koje nisu želele da im se navodi naziv, savetuju klijentima da provere kome upla?uju novac, odnosno da provere da li u vlasni?kcoj strukturi kompanija s kojima posluju ima i ruskih držzavljana koji su pod sankcijama.

Prilikom pla?anja iz Srbije prema inostranstvu, sve banke koje su registrovane u Srbiji imaju u inostranstvu korespondentsku banku, preko koje se vrši pla?anje.

Kako su objasnili u bankama kroz primer, ukoliko želite da uplatite novac nekome u Engleskoj, ta uplata može da ide preko Doj?e banke, kao korespondentske banke, koja je u EU i koja primenjuje sankcije prema Rusiji pa postoji mogu?nost da onemogu?i isplatu i novac vrati banci u Srbiji.

U Narodnoj banci Srbije (NBS) agenciji Beta je re?eno da centralna banka nije izdavala uputstvo poslovnim bankama koje bi se odnosilo na finansijske transakcije sa Ruskom Federacijom ili firmama iz te države.

“Ipak, u cilju zaštite deviznih sredstava srpske privrede i banaka od mogu?e blokade tih sredstava zbog uvo?enja sankcija prema Ruskoj Federaciji, kao i zaštite deviznih sredstava Srbije, NBS se obratila Ministarstvu spoljnih poslova Srbije, da sa stanovišta svojih nadežnosti dostavi sve raspoložive informacije u vezi sa sankcijama koja se primenjuju u me?unarodnom platnom prometu sa Ruskom Federacijom”, naveli su iz centralne banke.

NBS je saopštila da od Ministarstva spoljnih poslova o?ekuje da dostavi sve relevantne informacije od zna?aja za dalje postupanje u vezi sa pla?anjima prema Ruskoj Federaciji, posebno imaju?i u vidu dalje pooštravanje sankcija, kako bi o tome blagovremeno obavestila banke u Srbiji.

(Beta) 

Podelite ovu stranicu!