Banka u Nemačkoj, pravila islamska

07 Dec 2011

I druge zapadne zemlje razmišljaju o prelasku na islamsko bankarstvo, zasnovano na etičkim načelima, bez kamata i spekulacija. Kuvajtsko-turska banka u Nemačkoj neće poslovati sa firmama koje prodaju alkohol, svinjetinu

U nema?kom gradu Manhajmu otvorena je Kuvajtsko-turska banka, prva u Evropi koja ?e poslovati po pravilima islama, što podrazumeva zabranu kamata i spekulacija.

S obzirom na finansijsku krizu u svetu i strašne posledice koje je direktno proizvelo neodgovorno i pohlepno poslovanje banaka, u sve ve?em broju zapadnih zemalja razmišlja se o prelasku na islamsko bankarstvo, zasnovano na eti?kim na?elima, prenosi “Doj?e vele”.

Islamsko bankarstvo svoj osnov vu?e iz Kurana, gde je svaki oblik kamatarenja zabranjen. Prema pravilima šerijata, u svakom poslovnom odnosu rizik treba biti pravedno raspore?en.
U Parizu i Londonu ve? se stvoreni okvirni uslovi za etabliranje takvog bankarstva, koje nije lako uklopiti u aktuelni princip bankovnog poslovanja koji vlada na zapadu.

Nekim branšama bi?e onemogu?en pristup njenim uslugama.

“Kao deoni?arskoj banci sa takvim specifi?nim modelom, nije nam dopušteno da budemo umešani u poslove sa firmama koje se bave proizvodnjom ili prodajom alkohola, svinjskog mesa, pornografijom ili industrijom oružja. U zabranjene poslove spadaju i svi oni poslovi koji su štetni po opšte dobro”, rekao je direktor banke Ugurlu Sojlu.

(Doj?e vele)

Podelite ovu stranicu!