Balkan u 2015. godinu ulazi sa 2,3 miliona nezaposlenih osoba

31 Dec 2014

U ponoć nastupa nova 2015. godina u koju će na Balkanu tačno 2.324.427 osoba ući bez posla, prijavljeni na birou s nadom da će se pojaviti poslodavac koji će biti zainteresovan za njihove usluge

U pono? nastupa nova 2015. godina u koju ?e na Balkanu ta?no 2.324.427 osoba u?i bez posla, prijavljeni na birou s nadom da ?e se pojaviti poslodavac koji ?e biti zainteresovan za njihove usluge.

Zamjenik direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH Željko Raji? izjavio je ove sedmice kako se u Bosni i Hercegovini trenutno na biroima za zapošljavanje nalazi 547.319 nezaposlenih osoba. BiH ?e tako kraj 2014. godine do?ekati sa stopom nezaposlenosti od 27,5 posto dok nominalna stopa nezaposlenosti u BiH dostiže i do 44 posto.

U Srbiji se, prema rije?ima direktora Nacionalne službe za zapošljavanje Zorana Martinovi?a, na evidenciji za zapošljavanje nalazi 741.000 nezaposlenih dok je trenutna stopa nezaposlenosti u zemlji 17,6 posto.

Ni u Hrvatskoj nije nimalo bolja ekonomska situacija, gdje, kako pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku, stopa registrirane nezaposlenosti za novembar 2014. iznosi 19,2 posto. Podaci na zvani?noj Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) pokazuju da je prijavljeno 314.820 nezaposlenih osoba.

U Crnoj Gori se, prema posljednjim podacima Zavoda za zapošljavanje (ZZZCG), nalazi 34,63 hiljade nezaposlenih, dok stopa nezaposlenosti iznosi 14,93 posto.

Od ostalih zemalja regiona, prema podacima iz oktobra 2014. godine, u Makedoniji je broj nezaposlenih iznosio ta?no 275.225 osoba, odnosno stopa nezaposlenosti je bila 28,6 posto.

U Albaniji je, prema zvani?nim podacima od prije dva mjeseca, na biroima za zapošljavanje bilo 144.000 osoba. Prema tome, Albanija u 2015. godinu ulazi sa 16,9 posto nezaposlenih osoba.

Prema posljednjim zvani?nim podacima, na Kosovu je bez posla oko 268.000 osoba, odnosno 35,1 posto radno sposobnog stanovništva.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!