Balkan očekuje Merkelovu

21 Aug 2011

Nemački mediji najavljuju da će kancelarka povećati pritisak na Srbiju. Beograd mora da odustane od nacionalističke retorike

Nema?ka savezna kancelarka Angela Merkel boravi?e sutra i prekosutra u poseti Zagrebu i Beogradu. Konzervativna kancelarka je u svojoj redovnoj video-poruci ju?e najavila da ?e u Beogradu tražiti da Srbija obnovi pregovore sa Kosovom.

Angela Merkel rekla je da sve ?lanice Evropske unije (EU) moraju da pokažu “izri?itu volju” da “me?usobne sukobe mirno rešavaju – dijalogom i uz poštovanje principa pravne države”. To važi, kako je upozorila kancelarka u video-poruci, kako za države koje su ve? duže ?lanice EU, tako i za one koje, kako se izrazila kancelarka “tek žele da nam se pridruže”.

Prema navodima nema?kih medija koji se pozivaju na obaveštene vladine krugove, kancelarka ?e u Beogradu “pove?ati pritisak na Srbiju”. Nema?ki stav da su granice na Balkanu kona?no definisane i da je teritorijalni integritet Kosova nepovrediv, stav je koji je od ranije poznat Srbiji, isto kao i ?injenica da se u Berlinu negativno gleda na naga?anja da bi sukob Beograda i Prištine mogao da bude rešen pripajanjem severa Kosova Srbiji.

Vode?i nema?ki privredni dnevnik “Handelsblat” (Handelsblat) prenosi tuma?enje iz krugova nema?ke vlade “da ?e proces ulaska u EU postati nemogu? ukoliko Srbija ne obustavi tu retoriku”.

“U vezi sa mogu?im pregovorima Srbije o ulasku u EU tako?e je postalo jasno (iz tuma?enja vladinih krugova), da nema?ka vlada dugoro?no o?ekuje priznanje Kosova. Nerealno je da se to zahteva pre otpo?injanja pregovora, kažu vladini krugovi. Tokom procesa to bi pak mogao da postane uslov”, prenosi “Handelsblat”.

Me?utim, iz vladinih krugova se ne prenosi da li Berlin o?ekuje da pet država – ?lanica EU koje to sada nisu priznale Kosovo, to uskoro u?ine i kakvi ?e zahtevi prema Beogradu biti ukoliko se to ne dogodi.

“Handelsblat” navodi da su vladini predstavnici “uzdržani kada je re? o konkretnim izjavama o evropskoj perspektivi Srbije” i da navode da “žele da sa?ekaju izveštaj Evropske komisije koji treba da bude gotov 12. oktobra”.

Poznavaoci prilika na Balkanu u Berlinu o?ekuju da ?e Nema?ka najverovatnije podržati davanje statusa kandidata Srbiji, ali da tada ne?e biti odre?en datum otpocinjanja pregovora.

Sagovornici Angele Merkel u Beogradu bi?e predsednik Boris Tadi? i premijer Mirko Cvetkovi?, a predvi?en je i susret sa suprugom nekadašnjeg premijera, Ružicom ?in?i? i stipendistima Fonda Zoran ?in?i? koji finansira nema?ka privreda.

Klju?ne teme razgovora bi?e evropska integracija Srbije, kao i odnosi u regionu, pre svega politika Srbije prema Kosovu i Bosni i Hercegovini. Na dnevnom redu na?i ?e se i razli?ite bilateralne i ekonomske teme.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!