Bajatović: Ustavna obaveza

24 Sep 2008

Predsednik

Predsednik vojvo?anskih socijalista Dušan Bajatovi? podvukao je da treba sagledati najpre efekte javne rasprave o tekstu statuta Vojvodine.
– I SPS ima izvesnih primedbi i nakon nekih korekcija, koje ?e biti rezultat i politi?ke i javne rasprave, o?ekujemo prihvatljiv dokument, pošto smo i mi pristali da budemo predlaga?i – naglasio je Bajatovi?, odbacivši sve optužbe o tome da se statutom ozvani?ava separatizam. – Usvajanje statuta Vojvodine je, pre svega, ustavna obaveza. Organizovana je i javna rasprava koja pruža mogu?nost da se, ukoliko postoji nešto politi?ki problemati?no, to „skine s dnevnog reda“. Tre?a garancija protiv separatizma je to što predlog statuta mora pro?i Skupštinu Srbije i nadam se da ni poslanici ni srpski narod ne žele da rade sami protiv sebe.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!