Bajatović: Nema separatizma

19 Sep 2008

Potpredsednik

Potpredsednik Socijalisti?ke partije Srbije i predsednik Pokrajinskog odbora te stranke Dušan Bajatovi? rekao je da pokrajinska administracija ima ustavnu obavezu da donese novi statut Vojvodine, i ocenio da predloženi akt nije separatisti?ki. “Statut je posledica Ustava i Ustavnog zakona, u kojima stoji da on mora biti donet do kraja godine. Nacrt teksta dokazuje da nije separtisti?ki, kako tvrdi opozicija, jer ne predvi?a nikakva državna obeležja”, dodao je on, komentarišu?i i raniji nacrt statuta koji je sada usaglašen u vladaju?oj ve?ini u Vojvodini. U tom kontekstu Bajatovi? je naveo da Vojvodina ne?e imati svoju policiju, vojsku, diplomatska predstavništva, centralnu banku i monetu, ve? samo ona ovlaš?enja koja predvi?a Ustav Srbije. “Ono što je ranije nedostajalo u pri?i o autonomiji Vojvodine bila je supervizija države, odnosno kako ?e država zaštititi svoje interese. Sada je ta supervizija odre?ena pravima Skupštine Srbije, koja ?e na kraju odlu?iti o sudbini predloga statuta”, zaklju?io je Bajatovi?.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!