Bačka Topola: Prodaje kuću pod pritiskom “mađarskih fašista”?

15 Oct 2014

Predsednica opštine osudila je poruku i rekla da se njom narušavaju međunacionalni odnosi

U blizini Ba?ke Topole postavljena je tabla sa natpisom”Prodajem ku?u radi iseljenja pod pritiskom ma?arskih fašista i kriminalaca iz Ba?ke Topole”.

Kako je za Autonomiju re?eno u opštinskoj upravi u tom mestu, tabla je postavljena na privatnom vlasništvu jednog od meštanina koji nije zadovoljan radom te uprave.

Predsednica opštine Ba?ka Topola Melinda Kokai Mernjak osudila je natpis i istakla da takve poruke štete višenacionalnoj sredini kakva je Ba?ka Topola.

“Žao mi je što se ovakve stvari dešavaju. Mi smo u kontaktu sa osobom koja je postavila i razumem da je neko ljut, ali ovo nije na?in za izražavanje nezadovoljstva”, rekla je Kokai Mernjak.

Ovo je drugi put u poslednje dve godine da se tabla sa takvim natpisom postavlja u blizini Ba?ke Palanke. Prošli put odgovornost za to preuzelo je udruženje gra?ana Antifašisti?ki pokret Martinovi? Matrosov.

Predstavnik tog udruženja Svetozar Martinovi? saopštio je tada da nije imao nameru da bilo koga uvredi, ve? da je re? o poruci upozorenja zbog, kako je istakao, pojava koje narušavaju skladne me?unacionalne odnose u Ba?koj Topoli.

Martinovi? je kao primere naveo promenu naziva ulica koje su nosile ime antifašista, to što su tadašnju komisiju u ?ijoj je nadležnosti menjanje naziva ?inili ve?inom Ma?ari, gostovanja neonacisti?kih grupa po vojvo?anskim mestima, kao i to što mu je bilo onemogu?eno da od opštine uzme u zakup jedan objekat, kako bi proširio proizvodnju rakije.

Natpis su tada osudili predstavnici opštinskog Saveta za me?unacionalne odnose, kao i Saveza vojvo?anskih Ma?ara.

(Autonomija)  

Podelite ovu stranicu!