Bačka Topola: Ogorčenost zbog bilborda sa porukom protiv Mađara

19 Oct 2014

Opština nema pravo da ukloni bilbord?

U Ba?koj Topoli me?u gra?anima vlada ogor?enost zbog ponovnog postavljanja bilborda sa porukom, koja izaziva antima?arsko raspoloženje, prenosi portal Vajdasag Ma (Vojvodina danas).

Na obližnjem frekventnom putu ka me?unarodnom autoputu u Ba?koj Topoli nedavno je postavljena ogromna tabla sa tekstom o navodnoj prodaji ku?e zbog pritiska “ma?arskih fašista i kriminalaca”.

Ovo je drugi sli?an slu?aj u Ba?koj Topoli. U decembru 2012. godine Svetozar Martinovi?, stanovnik ovog grada, postavio je tablu sli?ne sadržine.

Predsednica opštine Melinda Kokai Mernjak je osudila ovaj slu?aj i naglasila da su je mnogi gra?ani ma?arske, srpske i druge nacionalnosti nazvali, ili su je li?no potražili sa zahtevom da se ovakvi slu?ajevi spre?e.

Rukovodilac opštinske službe za opštu upravu, komunalne, poljoprivredne, ekološke i imovinske poslove Zoltan Kiškarolj je izjavio novinarima da opština nema pravo da ukloni bilbord, pošto je postavljen na privatnom posedu.

Nisu ta?ne ni informacije u medijima da je lokana samouprava 2012. godine uklonila tablu sa sli?nim sadržajem. Tada je lokalna samouprava prijavila po?inioca republi?koj poljoprivrednoj inspekciji, koja je nakon toga uputila prijavu organima unutrašnjih poslova.

Trenutno se u Ba?koj Topoli ?eka na korake nadležnih organa. Pored table sa antima?arskom porukom nedavno je postavljena i tabla Antifašisti?kog pokreta, ali navodni vlasnik table nije hteo da da izjavu novinarima.

(Vajdasag Ma)

Podelite ovu stranicu!