B.Pastor: EU ne postavlja nove uslove Srbiji

22 Jun 2012

Priče domaćih političara o "novim uslovima" su populizam i demagogija

Republički poslanik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor izjavio je da nije tačno da Evropska unija postavlja nove uslove u vezi sa Kosovom.

Pastor je za današnji novosadski Mađar so (Magyar Szo) rekao da se povremeno ponavljanje priče o “novim uslovima” od strane domaćih političara i medija može objasniti jedino kao “populizam i demagogija”, drugog racionalnog objašnjenja za to nema.

Prema njegovim rečima, ne mogu se kao novi uslovi posmatrati ni oni u vezi sa energetikom, saobraćajem, niti telekomunikacijama, jer je odavno jasno da će biti potrebno potpisivanje jednog multilateralnog energetskog sporazuma unutar regiona i da će potpisnik tog sporazuma, pored Srbije, biti i Kosovo.

“Slična je situacija i u oblasti telekomunikacija i saobraćaja. Bilo bi najcelishodnije ako bi političari Srbije sa građanima komunicirali imajući u vidu realnosti”, ocenio je Pastor.

Dodao je da su, pored energetike, saobraćaja i telekomunikacija, i paralaleni sistem institucija na severu Kosova „već veoma davni kriterijumi”.

(Magyar Szo)

Podelite ovu stranicu!