Azohem se odselio, teren zarastao u korov

21 Nov 2012

Građани godinama bezuspešno dokazivali da fabrika zagađuje okolinu

Žitelji suboti?ke mesne zajednice Makova sedmica protestvovali su zbog rada fabrike vešta?kih ?ubriva Azohem u tom okruženju tokom ?itavih osam godina, dok nadležni kona?no po?etkom ove godine nisu doneli odluku o njenom iseljenju, a Fond za zaštitu životne sredine obezbedio je za to nepovratnu podršku u iznosu od 60 miliona dinara, mada je prema ranijim procenama izmeštanje fabrike i saniranje terena trebalo da košta oko milion i po evra.

Iako su tamošnji žitelji godinama bezuspešno dokazivali da fabrika zaga?uje okolinu, nadležni to nisu hteli da prime k znanju sve do ovog prole?a, a stanovnici su sa olakšanjem prihvatili da ?e, makar i nakon toliko godina, kona?no biti rešen njihov problem i da ?e prestati proizvodnja mineralnog ?ubriva u okruženju porodi?nih ku?a. O podršci za izmeštanje fabrike u januaru su grad, Azohem i Ministarstvo za zaštitu životne sredine potpisali ugvor, ali je proizvodnja trajala još dva meseca, što je tako?e kod mnogih izazvalo revolt. Posao preseljenja fabrike na podru?je Azotare kao i sanacije terena poveren je zrenjaninskom preduze?u „Servo Mihalj Inženjering“, koje je za završetak posla dobilo rok od 270 dana. Sredstva od 60 miliona dinara upla?ena su na ra?un te firme, ali za potpunu sanaciju terena ovaj iznos nije dovoljan, zbog ?ega je Azohem to trebalo da prihvati na sebe, zbog ?ega je prema planovima trebalo da podigne kredit.

Prema re?ima sagovornice „Ma?ar so“-a iz „Servo Mihalj Inženjeringa“, iseljavanje fabrike i poslovi saniranja završeni su još maja ove godine, o ?emu je pripremljen i izveštaj. U telefonskom razgovoru, me?utim, ona nije želela da pruži dalje informacije, uz preporuku da se o sadržaju izveštaja redakcija raspita u lokalnoj samoupravi.

?lanica Gradskog ve?a zadužena za ekologiju Suzana Duli? rekla je, me?utim, da iako su nakon okona?anja radova obišli lokaciju i konstatovali da je fabrika iseljena, grad ne raspolaže nikakvim izveštajem, budu?i da je izvo?a?u posao poverilo ministarstvo i da je on pla?en iz Fonda za zaštitu životne sredine, pa je dakle izveštaj o obavljenom poslu trebalo njima podneti. Nova vlada je me?utim ovaj fond ukinula, pa se za izveštaj redakcija „Ma?ar so“-a obratila Ministarstvu energetike, razvoja i za zaštitu životne sredine, ali odgovor na tu molbu još nije stigao.

Predsednik mesne zajednice Makova sedmica Ferenc Kova? izjavio je da njih niko nije obavestio o po?etku preseljenja fabrike i poslova na sanaciji, o tome šta ona podrazumeva, te da nemaju informacija ni o tome kada je to završeno. – Na terenu iza moje ku?e skladišteno je mineralno ?ubrivo i ja nijednom prilikom nisam video bagere, niti da je na tom terenu bilo ko bilo šta radio. Stoji sve tako kako je i bilo. Teren je zarastao u korov i tamo je gomila sme?a. Ne znam šta je tokom iseljavanja odneto i da li je tamo ostalo bilo šta, da li je nešto vra?eno, ali je ?injenica da ne znamo kako se sve to odvijalo i šta je obuhvatalo saniranje. Tokom septembra smo ponovo uo?ili neko kretanje na podru?ju fabrike, a i trenutno se tamo radi, opravljaju zgrade, išli su tamo i kamioni, ali to ve? ne bih mogao da kažem šta se ta?no dešava – rekao je Ferenc Kova?.

Redakcija je želela da sazna kako trenutno stoje stvari sa saniranjem terena, da li je još u toku ili je u potpunosti završeno, ali direktor Azohema Goran Koji? ovih dana nije dostupan.

(Magyar Szo)

 

Podelite ovu stranicu!