Azil: Truju pse i mačke u Bačkoj Topoli

04 Oct 2014

Truju životinje sa ilegalnim otrovom “karbofurana”, koji je kao sredstvo za zaštitu bilja zabranjen u EU

Azil za zaštitu životinja “Etela Merk” iz Ba?ke Topole upozorio je da nepoznati po?inioci truju pse i ma?ke u tom gradu.

Taj azil je na svojoj stranici na društvenoj mreži Fejsbuk (Facebook) objavio informacije da je otrovano nekoliko pasa i ma?aka u više ulica u Ba?oj Topoli.

Po?inioci truju životinje sa ilegalnim otrovom “karbofurana”, koji je kao sredstvo za zaštitu bilja zabranjen u Evropskoj uniji, naveli su iz azila.

Trovanje životinja je krivi?no delo za koje je propisana najviša kazna do pet godina zatvora.

Predstavnici Javnog preduze?a Komgrad demantovali su optužbe da imaju bilo kakve veze sa slu?ajevima trovanja životinja. Pretežna delatnost tog preduze?a je sakupljanje otpada.

Azil za životinje “Etela Merk” je podsetio da se danas obeležava Svetski dan životinja (World Animal Day).

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!